Leesvoor
De nazorgpoli voor ex-IC-patiënten is de winnaar van de Cliënten Jaarprijs 2008 van het Flevoziekenhuis. De nazorgpoli ontving de prijs op 7 april uit handen van juryvoorzitter Lies Spruit. “De poli biedt begeleiding bij lichamelijke, maar vooral psychische klachten die na een  opname op de intensive care kunnen ontstaan. Met dit initiatief verbetert de kwaliteit van leven van de patiënten én hun familie.” IC-verpleegkundige Marieke Zwarteveen en intensivist Mengalvio Sleeswijk, initiatiefnemers van het project, ontvingen een beeld van  kunstenaar Ralph Noort van atelier De Witte Olifant en een cheque.

Een opname op een intensive care is een ingrijpende gebeurtenis die tot onverwachte, vaak langdurige lichamelijke en psychische klachten kan leiden. Patiënten kunnen last hebben van angst, depressie, posttraumatische stress stoornis, snel geëmotioneerd zijn, een zwakke conditie, onverklaarbare pijnen, concentratieproblemen of kortademigheid. Na ontslag vanaf de IC krijgt de patiënt vaak herinneringen van de IC-opname en hebben vragen of psychische klachten waarmee ze nergens terecht kunnen. Het IC-team is daarom in oktober jl. gestart met het bieden van nazorg aan ex-IC-patiënten.  Marieke Zwarteveen: “De nazorg begint al op de ‘gewone’ verpleegafdeling, na ontslag van de intensive care. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een uitnodiging om de nazorgpoli te bezoeken. In het gesprek met de intensivist en verpleegkundige wordt duidelijk met welke klachten de patiënt te maken heeft. We bespreken samen met de patiënt of begeleiding door een psychiater, maatschappelijk werker of andere specialistische hulpverlener gewenst is.” Als  iemand dat wil, is het mogelijk om een rondleiding over de afdeling te krijgen. Marieke: “Het kan heel erg helpen om te zien waar je hebt gelegen, juist omdat je daar vaak zelf op dat moment niet goed weet van had.”

Cliënten Jaarprijs

De Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis reikt elk jaar de Cliënten Jaarprijs uit. De prijs is bedoeld als stimulans voor ziekenhuismedewerkers om binnen hun eigen werk de zorg voor patiënten steeds opnieuw te willen verbeteren. Het transmuraal nazorgproject voor CVA/TIA patiënten eindigde op de tweede plaats. Deze nazorg is  een intensieve samenwerking van verpleegkundigen van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere. De derde plaats was voor het pré-operatief spreekuur voor kinderen die een KNO-ingreep moeten ondergaan. De kinderen en hun ouders worden een week voor de ingreep voorgelicht over wat er gaat gebeuren. De kinderen gaan daardoor rustiger onder narcose.

Juryvoorzitter Lies Spruit bedankte de initiatiefnemers van alle ingezonden projecten. “Jullie hebben het initiatief genomen om de zorg en service voor je eigen patiënten én hun familie te verbeteren.”

clientenjaarprijs2008