De gynaecologen van het Flevoziekenhuis organiseerden woensdagavond 15 april een informatieavond over de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Dat het onderwerp leeft bij de meisjes en hun ouders bleek uit de grote opkomst. Meer dan 200 mensen bezochten de avond. De gynaecologen beantwoordden vele vragen uit de zaal. Zij onthielden zich echter van een direct advies: ieder moet een eigen keuze maken. De avond voorzag duidelijk in een behoefte.

Tijdens de voorlichtingscampagne over de vaccinaties zijn de nodige vragen ontstaan: wat zijn redenen voor en wat zijn redenen tegen vaccinatie? Waartegen beschermt het vaccin en wat zijn mogelijke bijwerkingen? De gynaecologen vonden het belangrijk de meisjes en hun ouders objectief voor te lichten zodat zij een goede keus kunnen maken.

Helaas was het auditorium te klein om alle geïnteresseerden een plaats te kunnen geven. Op korte termijn kan het Flevoziekenhuis geen nieuwe bijeenkomst organiseren. Wel volgt in september, als de meisjes die dan 12 jaar zijn worden opgeroepen, een nieuwe informatiebijeenkomst.

hpv
Pin It