Leesvoor

Ondanks het regenachtige weer beleefde De Kinderkliniek op vrijdag 15 mei een stralende start. Burgemeester Annemarie Jorritsma en Jeltje Schraverus (voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis) onthulden het logo van De Kinderkliniek. Honderden ballonnen kleurden het luchtruim boven Almere paars en oranje. De feestelijke opening vond plaats onder grote belangstelling van patiëntjes, ouders, media, collega's uit het Flevoziekenhuis en andere belangstellenden.

Burgemeester Jorritsma gaf aan De Kinderkliniek een aanwinst te vinden. 'Almere is een zeer kinderrijke stad, mijn voorganger had het niet voor niets over buggytown. Als er ergens ruimte is voor zo'n initiatief is het in Almere. Ik hoop dat De Kinderkliniek bijdraagt aan de gezondheid van onze kinderen'.

Jeltje Schraverus sprak haar bewondering uit voor de ondernemingszin en het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers, kinderartsen Tim Vreede en Norbert van den Berg. 'Bedankt dat jullie hebben doorgezet, ja soms zelfs hebben doorgedramd. Anders stonden we hier nu niet. Ik feliciteer alle medewerkers van De Kinderkliniek, maar ook het Flevoziekenhuis. Ik weet zeker dat hier iets heel moois uit gaat groeien'.

De Kinderkliniek gaat op maandag 18 mei echt van start, voorlopig nog vanuit het Poli B- gebouw naast het Flevoziekenhuis. Het initiatief is geboren vanuit de noodzaak tot innovatie van kindergeneeskundige zorg en de behoefte aan meer poliklinische ruimte. Door de klinische- (opname) en de poliklinische zorg te scheiden, kan de zorg rondom het kind (en ouders) beter worden georganiseerd. Zo kan De Kinderkliniek klantgerichter werken. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van het principe van one stop shopping: onderzoek, diagnose en behandelplan zoveel mogelijk in één dagdeel.

Een deel van de zorg wordt aangeboden rondom thema’s. Voorbeelden hiervan zijn overgewicht en kindersportgeneeskunde. Dit laatste zal gezamenlijk met SMI erkende sportartsen worden aangeboden (het eerste kindersportspreekuur in Nederland!).

Naast de bovengenoemde zorg is ook de 2e-lijns medische psychologie een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod. Onder andere met een polikliniek voor aandacht- en concentratiestoornissen (waaronder ADHD).

DeKinderkliniek is een zelfstandige organisatie waarvan het Flevoziekenhuis grootaandeelhouder is. Alle kinderartsen, specialistisch kinderverpleegkundigen en administratieve medewerkers zullen zowel in het Flevoziekenhuis als ook in DeKinderkliniek werkzaam zijn.

Meer informatie op www.dekinderkliniek.nl

jeltje-en-jorritsma