Op 11 juni zijn op de Spoedpost in het Flevoziekenhuis nieuwe omgangsregels geïntroduceerd. De omgangsregels benadrukken dat het op de Spoedpost belangrijk is, ook als de druk en emoties oplopen, goed met elkaar om te gaan.
De regels zijn bedoeld voor zowel patiënten als medewerkers. Helaas zijn de omgangsregels ook noodzakelijk omdat de medewerkers van de Spoedpost regelmatig worden geconfronteerd met agressief gedrag van patiënten.

Spoedpost Almere is een initiatief van Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.

Het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere spreken bewust van omgangsregels: het gaat om een manier van omgaan met elkaar die maakt dat zorgverleners hun werk goed kunnen doen en patiënten de beste zorg krijgen.

Esther Rector, hoofd Spoedeisende Hulp Flevoziekenhuis: “Wij werken geregeld onder hoge druk en de patiënten kunnen gespannen zijn. In zo’n situatie kunnen emoties hoog oplopen. Daarom is het belangrijk om af te spreken hoe we met elkaar omgaan. De omgangsregels zijn geen verboden of geboden, ze moeten ervoor zorgen dat wij, in samenwerking met de patiënt, ons werk zo goed mogelijk kunnen doen.”

omgangsregels

De Spoedpost werkt met een zogenaamd triagesysteem. Dat kan betekenen dat iemand die later binnenkomt, eerder geholpen wordt. Dat kan irritatie opleveren. Nancy Giacometti, manager Huisartsenpost Zorggroep Almere: “Met een triage besluiten we snel hoe ernstig de situatie van een patiënt is. Hoe ernstiger, hoe eerder de patiënt geholpen wordt.”

Dat neemt niet weg dat de omgangsregels ook noodzakelijk zijn omdat de medewerkers van de Spoedpost regelmatig te maken hebben met agressief gedrag. Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en bij wapenbezit, geweld, drugs en diefstal doet het Flevoziekenhuis aangifte bij de politie. Esther Rector: “Wij begrijpen best dat mensen geëmotioneerd zijn. Maar we hebben natuurlijk wel een grens. Als je je niet gedraagt, kun je vertrekken. Met uitzondering als het gaat om een levensbedreigende situatie.”
Pin It