De vakgroep Interne geneeskundevan het Flevoziekenhuis heeft 16 juni jl. de eerste prijs gewonnen in de jaarlijkse beste Co-schap verkiezing AMC. Co-assistenten gaven de vakgroep de prijs vanwege de kwaliteit van het onderwijs, de prettige en motiverende omgeving en de beschikbare faciliteiten. Het is voor het eerst dat een vakgroep de prijs voor zowel de kliniek als polikliniek heeft gekregen. Internist Robin Hes nam de prijs in ontvangst. “Wij zien onderwijs als belangrijk onderdeel van ons werk. Deze prijs is een eervolle beloning daarvoor.”

co-schap

De vakgroep interne geneeskunde van het Flevoziekenhuis leidt al jaren arts-assistenten en co-assistenten op. Op dit moment begeleiden de internisten 7 co-assistenten. Internist Robin Hes: "Onderwijs houd je scherp. Je bent actief om zelf ook zaken na te kijken en op te zoeken. het is goed én leuk om kennis en ervaring met jonge mensen te delen. Opleiden is het borgen van je kwaliteit."
Pin It