Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek, Penitentiaire Inrichting Almere Binnen en het Flevoziekenhuis ondertekenen op maandag 29 juni een protocol over de ziekenhuiszorg aan gedetineerden en forensisch psychiatrisch patiënten (TBS gestelden).

Ook deze inwoners van Almere hebben recht op goede ziekenhuiszorg. Een bezoek aan het ziekenhuis kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor het ondergaan van een medische behandeling, een opname of een bezoek aan een familielid. De afspraken in het protocol zijn erop gericht deze bezoeken zo snel en veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

convenant
Pin It