Om het patiënten en bezoekers gemakkelijker te maken om hun weg te vinden in het steeds groter wordende Flevoziekenhuis, krijgen alle liften in het gebouw een lettercode, A t/m K. Bij alle liften is ook een verwijzing naar de andere liften te vinden. De liften en bijbehorende lettercodering staan aangegeven op de plattegronden op internet en bij de receptie in het ziekenhuis. Gastvrouwen staan klaar om patiënten en bezoekers zonodig te begeleiden. De letters op de liften zijn een aanvulling op de borden die verwijzen naar alle afdelingen.

a

Bedoeling is dat patiënten en bezoekers eerst via de begane grond naar het juiste liftblok lopen, om aldaar naar de juiste verdieping te gaan. Vanuit de lift staan alle poliklinieken en afdelingen op borden aangegeven.

Het ziekenhuis gaat de lettercodes op de liften gebruiken in alle communicatie. Zo wordt bij het maken van een telefonische afspraak en in brieven de lift genoemd die patiënten via de snelste route naar de afdeling brengt. De liften met codes staan ook op de plattegronden op de website.

Groter, completer, beter
Het Flevoziekenhuis breidt uit. Dat betekent dat veel afdelingen een nieuwe plaats in het ziekenhuis hebben gekregen of nog krijgen. Soms heeft een afdeling een tijdelijke locatie. Deze situatie vraagt om een adequate bewegwijzering. De definitieve bewegwijzering en tijdelijke bewegwijzering met vullen elkaar aan. Voorjaar 2010 is de uitbreidingsnieuwbouw van het Flevoziekenhuis afgerond.

Pin It