De vakgroep chirurgie mocht op 16 juni jl. een eerste prijs in ontvangst  nemen bij de beste co-schapverkiezingen AMC. De chirurgen kregen de prijs – net als vorig jaar – voor het beste co-schap poli Chirurgie. De co-assistenten roemden behalve de kwaliteit van het onderwijs de uitstekende sfeer en het laagdrempelige contact met de chirurgen. Paul Verbeek nam de prijs in het AMC in ontvangst. Hij bedankte de co-assistenten voor hun waardering: " ... het is een groot voorrecht om jullie op onze manier te laten zien wat een fantastisch vak wij hebben."

verbeek

Ook de vakgroep interne geneeskunde ontving een eerste prijs voor zowel de begeleiding van co-assistenten op de polikliniek als de kliniek.
Pin It