In Almere is de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad goed georganiseerd. Zo krijgt een relatief hoog aantal patiënten binnen een uur een trombolyse behandeling. Veel patiënten wonen na een maand weer thuis. Ook het sterftecijfer onder deze groep patiënten is in Almere laag. Eén en ander blijkt uit de cijfers van het landelijke CVA kennisnetwerk.

cva01

De CVA keten wordt in Almere gevormd door de Zorggroep (huisartsen, wijkverpleging), De Trappenberg (revalidatie) en het Flevoziekenhuis. Binnen deze keten worden de zorg (met succes) goed op elkaar afgestemd.

Pin It