Patiënten van het Flevoziekenhuis kunnen vanaf 22 september hun zorg voor een belangrijk deel achter het toetsenbord regelen. 24 uur per dag afspraken maken, patiënteninformatie op maat, een bevestiging via SMS, het online invullen van vragenlijsten, het inzien van uitslagen en het eigen patiëntendossier; het kan allemaal op  http://www.mijnflevoziekenhuis.nl/

Hoe het werkt

‘mijnFlevoziekenhuis’ is het eerste e-health concept dat verder gaat dan het digitaal maken van een afspraak. De patiënt wordt digitaal door het hele zorgproces begeleid. Dat begint al bij het online inschrijven. Via een digitale vragenlijst wordt hij of zij naar de juiste vakgroep en betreffende arts geleid. Vervolgens maakt de patiënt online een afspraak. Deze afspraak wordt per e-mail of SMS bevestigd.

Als de afspraak is gemaakt ontvangt de patiënt alle informatie (folders, plattegrondjes etc.) die relevant is om zich goed te kunnen voorbereiden. De patiënt krijgt verder de mogelijkheid om enkele vragen over het ziektebeeld online in te vullen. Deze informatie wordt digitaal verstuurd naar de specialist die zich optimaal kan voorbereiden op het consult. Na het spreekuur wordt de patiënt per SMS of e-mail uitgenodigd om digitaal uitslagen in te zien, het eigen dossier te bekijken of een vervolgafspraak te maken.

Uitbreiding

Het concept van ‘mijnFlevoziekenhuis.nl’ wordt later nog verder uitgebreid. Zo wordt het mogelijk een slecht nieuwsgesprek met de dokter thuis nog eens terug te kijken met behulp van de webcam. Verder kan worden gedacht aan het invoeren van een discussieforum voor patiënten of aan het bieden van nazorg aan patiënten in de thuissituatie.

Campagne

Via ‘mijnFlevoziekenhuis’ zijn nu alle poliklinieken van het Flevoziekenhuis online. Als doelstelling voor 2010 is opgenomen dat 40% van de afspraken (en bijbehorende correspondentie) via internet gaat verlopen. Het Flevoziekenhuis start een campagne onder het motto: ‘d@ten met je dokter’, die patiënten moet verleiden hun zaken voortaan digitaal te regelen.

Voordelen

Voor patiënten biedt digitale dienstverlening duidelijke voordelen: geen wachtrijen aan balies of telefoon en zelf keuzes maken op ieder gewenst moment. De patiënt is volwaardiger onderdeel van het zorgproces, heeft inzage in zijn eigen dossier, krijgt betrouwbare aanvullende informatie en heeft ook via het internet contact met de dokter.

Efficiëntie

Er zijn ook voordelen voor het ziekenhuis. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij het maken van digitale afspraken, de ‘ no show’  - het aantal patiënten dat niet komt opdagen – daalt naar een verwaarloosbaar klein percentage. Zowel in het administratieve als het zorgproces leidt e-health tot een efficiëntere werkwijze. Tijd die kan worden gestoken in het verbeteren van het contact tussen zorgverlener en patiënt en de kwaliteit van zorg.

 

 e-health2

Veiligheid

Uiteraard gelden voor het uitwisselen van gevoelige patiënteninformatie de strengste  veiligheidsnormen. ‘mijnFlevoziekenhuis.nl’ biedt hetzelfde veiligheidsniveau als internetbankieren. Patiënten kunnen op twee manieren gebruik maken van ‘mijnFlevoziekenhuis.nl’: door het laten aanmaken van eigen account of door gebruik te maken van DigiD.

  Over het Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis van Almere, dé groeistad van Nederland met nu ruim 187 duizend inwoners. Het Flevoziekenhuis groeit mee en wordt groter, completer en beter. Het biedt hoogwaardige basiszorg met alle gangbare specialismen, krijgt meer topklinische voorzieningen en ontwikkelt zich als opleidingsziekenhuis. In 2004 bracht het Flevoziekenhuis de primeur van @pointment, het eerste afsprakensysteem op internet waarmee patiënten snel en 24 uur per dag hun eigen afspraken kunnen maken.

 Over PinkRoccade Healthcare

PinkRoccade Healthcare levert systemen en managed services aan drie belangrijke segmenten in de Nederlandse gezondheidszorg: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en care-organisaties. De managed services zijn zowel gebaseerd op eigen softwareoplossingen als op topproducten van andere leveranciers. Op deze manier functioneert PinkRoccade als dé IT-partner van zorgorganisaties en wordt een complete, veelal klantspecifieke mix van oplossingen en diensten ondersteund.

 

Pin It