Op donderdag 15 oktober wordt ‘Divali’ gevierd in het ziekenhuis. Divali is het lichtfeest van de Hindoes. Tijdens het lichtfeest wordt de godin Lakshmi vereerd. Hindoes geloven dat zij (materiële) voorspoed, een goede gezondheid en licht in het leven brengt en verdriet wegneemt. Om 16.00 uur is er een klassiek Indiaas dansoptreden in de centrale hal van het ziekenhuis. Het optreden wordt verzorgd door danseressen van dansschool Tapasya uit Amsterdam. Alle opgenomen patiënten ontvangen die dag een attentie. Voor medewerkers is er een speciale lunch ter gelegenheid van het Divali-feest.

Het Flevoziekenhuis wil elke mens respecteren in zijn of haar geloof en/of levenswijze en waar dat maar kan rekening houden met persoonlijke wensen. Juist in tijden van ziekte en onzekerheid kunnen mensen daar steun aan ontlenen. Dit is een wezenlijk aspect van het zorgconcept Planetree dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. Zo werd op kerstavond een oecumenische kerstviering gehouden in de centrale hal en is in september het Suikerfeest gevierd. Het ziekenhuis heeft een stiltecentrum waar iedereen die – gelovig of niet – een moment van stilte zoekt, welkom is. Het ziekenhuis heeft geestelijk verzorgers van meerdere gezindten.

Pin It