Het Flevoziekenhuis heeft op 8 oktober een nieuw servicepunt voor patiënten en bezoekers geopend. Het servicepunt ligt direct links naast de hoofdingang van het ziekenhuis. De ruimte is ingericht volgens de nieuwe 'huisstijl' van het Flevoziekenhuis met fraaie kleuren, muurgrote foto's van Almere en prettig meubilair.

In het servicepunt kunnen patiënten en bezoekers algemene informatie over de gezondheidszorg, ziekten en behandelingen en lotgenotencontact krijgen. Ook iedereen met een goede tip of opmerking kan bij de vrijwiligers aan de balie van het servicepunt terecht.

De nieuwe locatie biedt ook ruimte voor het houden van kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten of spreekuren van patiëntenverenigingen. Ook informatietafels in het kader van bijvoorbeeld de Borstkankermaand of COPD-dag komen in het nieuwe servicepunt te staan.

De officiële opening van het nieuwe servicepunt vindt over enige weken plaats.

Pin It