Het Flevoziekenhuis heeft 68 punten behaald in het jaarlijkse Elsevier onderzoek en staat daarmee op een middenpositie. 88 ziekenhuizen zijn gescoord op de onderwerpen: Patiëntveiligheid, Kwaliteit van de organisatie, Medische prestaties, Toerusting en kennis en Verpleging. Op de genoemde onderdelen scoort het Flevoziekenhuis gemiddeld, behalve op Veiligheid (‘matig’). Het Flevoziekenhuis scoort opvallend hoog op: ‘Ziekenhuis met toekomst’.

elsevier03


Het onderzoek van Elsevier en Peter Langendijk is gebaseerd op de meningen van 175 respondenten (relaties van het Flevoziekenhuis): medisch specialisten, verpleegkundigen, managers en bestuurders. Onlangs bleek al uit een voorpublicatie ‘De beste specialisten’ dat de specialisten van KNO en Kindergeneeskunde uitgeroepen zijn tot de beste van de regio Midden-Nederland. De dermatologen behoren volgens het onderzoek tot de landelijke top 3.

Het jaarlijkse onderzoek heeft dit jaar extra aandacht gehad voor de Kwaliteit van de organisatie en Patiëntenveiligheid, omdat dit actuele onderwerpen zijn.

Op het onderdeel Kwaliteit van de organisatie scoort het Flevoziekenhuis gemiddeld. Het subonderdeel Opname en verpleging wordt goed gewaardeerd. Verder scoort het Flevoziekenhuis goed op de subonderdelen: Goed op weg met ICT/EPD, Veel zorgvernieuwing en Goede relatie medische staf / bestuur.

De Veiligheid is beoordeeld op basis van meningen van respondenten over: dossiervorming, medische fouten, medicatiefouten, infecties en onbekwame specialisten.

Er kwam dit jaar veel kritiek op het Elsevier onderzoek. De Nederlandse MarktOnderzoekAssociatie (MOA) kwalificeerde het onderzoek als subjectief, beïnvloedbaar en niet representatief. Acht ziekenhuizen hebben om die reden niet meegewerkt aan het onderzoek. Elsevier en onderzoeker Peter Langendijk erkennen dat het onderzoek gebaseerd is op het meten van ervaringen en reputaties.

Pin It