Het Flevoziekenhuis heeft twee Planetree Awards ontvangen. De awards werden tijdens het internationale Planetreecongres in Baltimore uitgereikt  voor gynaecoloog Anne-Mieke Omtzigt en kwaliteitsmedewerker Ingrid v.d. Voort. Deze prijs wordt uitgereikt aan artsen en medewerkers die binnen hun organisatie een bijzondere rol hebben gespeeld bij de invulling van de Planetree gedachte. Het is voor het eerst dat twee Europeanen een Planetree Award in ontvangst mochten nemen. Planetree is het mensgerichte zorgconcept dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd.

Anne-Mieke Omtzigt heeft jarenlang een voortrekkersrol vervult bij de keuze voor en implementatie van Planetree in het Flevoziekenhuis. Als warm pleitbezorger van mensgerichte zorg heeft zij collega-specialisten, management en medewerkers kunnen meenemen in haar overtuiging dat Planetree hét model is om tot een gezonde organisatie met tevreden patiënten en medewerkers te kunnen komen. Omtzigt heeft ook de aanvullende zorg, zoals acupunctuur en massages een plaats binnen de zorg in het Flevoziekenhuis gegeven. Het Flevoziekenhuis kan inmiddels de eerste vruchten van de keuze voor Planetree al plukken.

Ingrid v.d. Voort kreeg haar award voor haar inzet op het gebied van aanvullende zorg en de tomeloze energie waarmee zij patiënten en hun familie  helpt om zich beter te voelen in moeilijke tijden. Met hetzelfde enthousiasme organiseert zij evenementen en activiteiten voor alle medewerkers waarbij er vooral aandacht is voor de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de mens in de zorg- en dienstverlening.

Op de foto, v.l.n.r.: Tim Winkler (directeur, verantwoordelijk voor de implementatie van Planetree), gynaecoloog Anne-Mieke Omtzigt en Yvonne Tan (coördinator Planetree).

 

 

Pin It