Vanaf 3 november werken de afdelingen chirurgie van het AMC en het Flevoziekenhuis in Almere officieel samen. AMC-patiënten die niet per se naar een universitair medisch centrum hoeven, komen voortaan in aanmerking voor behandeling in het Flevoziekenhuis. Daardoor ontstaat in het AMC meer ruimte voor moeilijke operaties. De overeenkomst werd dinsdag ondertekend door de heer Dzjolic (raad van bestuur AMC) en Jeltje Schraverus (voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis).

Als universitair medisch centrum behandelt het AMC vooral patiënten met complexe problemen en ziekten die elders niet geholpen kunnen worden. De wachtlijsten voor deze patiënten zijn dan ook lang.  Nu kunnen patiënten die snel geopereerd moeten worden, maar niet per se in een academisch ziekenhuis, ook in Almere terecht. Het gaat daarbij onder meer om mensen met borstkanker of darmkanker. Vooralsnog gaat het om circa 250 patiënten per jaar die langs deze route geholpen worden.

contract021

 

Nieuwbouw
Het Flevoziekenhuis heeft zojuist een grote nieuwbouwoperatie voltooid, waarbij het aantal operatiekamers is verdubbeld van 5 naar 10. De vakgroep chirurgie heeft 6 nieuwe chirurgen verwelkomd en bestaat nu uit 10 leden. Bijzonder is dat de nieuwe chirurgen zowel in het AMC als in het Flevoziekenhuis werken. Om het contact tussen de ziekenhuizen te optimaliseren en de patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken de chirurgen 1 dag per week in het AMC in verschillende subspecialismen. Zo wordt kennis en capaciteit optimaal ingezet en kan de patiëntenzorg op een meer efficiënte wijze worden ingericht.

Voordelen
De opvang van patiënten uit Amsterdam kan worden opgevangen binnen de ruimere capaciteit die is ontstaan in het Flevoziekenhuis. De samenwerking leidt daarom niet tot langere wacht- of toegangstijden voor patiënten uit Almere. De uitbreiding van specialisaties heeft wel als voordeel dat er voortaan meer operaties in Almere kunnen plaatsvinden. De samenwerking tussen de twee ziekenhuizen vergroot tevens de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek voor chirurgen uit beide instellingen.  

Werkwijze
Bij doorverwijzing van Amsterdam naar Almere kijkt de chirurg in het AMC of een patiënt in aanmerking komt voor een snel traject. Zo ja, dan wordt hij of zij verwezen naar het Flevoziekenhuis voor een pre-operatief onderzoek, een kennismaking met de betreffende afdeling en de eigenlijke ingreep. Die operatie wordt – afhankelijk van de ingreep – uitgevoerd door een chirurg van één van beide ziekenhuizen of door een team van chirurgen uit beide instellingen. Als dat nodig is, kan de patiënt na de ingreep herstellen op de verpleegafdeling van het Flevoziekenhuis. De nacontrole vindt weer plaats in het AMC door de chirurg die de operatie heeft uitgevoerd.

Het Flevoziekenhuis en AMC werken al enige jaren intensief samen. Zo heeft het AMC bestralingsapparatuur voor radiotherapie ondergebracht bij het Flevoziekenhuis.

Pin It