Leesvoor
Per 1 november start in het Flevoziekenhuis in Almere de POP-poli, een polikliniek waar (toekomstig) zwangeren met psychiatrische problemen gezien worden door de pediater (kinderarts), obstetricus (gynaecoloog) en psychiater (POP). De drie artsen samen geven advies aan de vrouw over bijvoorbeeld medicijnen, borstvoeding en eventuele hulpverlening voor, tijdens en na de bevalling. Naast de lichamelijke gezondheid van de moeder is namelijk ook de geestelijke gezondheid van belang om goed voor een (ongeboren) kind te zorgen.

depri-zwanger

In het Flevoziekenhuis heeft de afdeling Verloskunde al een Extra Zorg Spreekuur waar zwangeren met psychische of sociale problemen terecht kunnen met hun vragen. Als aanvulling hierop is in oktober gestart met screenen van alle zwangere vrouwen op een verhoogde kans op gevoelens van angst of een depressie. Via een vragenlijst kan de verloskundige of gynaecoloog zien of er aanwijzingen in die richting zijn. Op basis van de uitslag kan besloten worden om een afspraak bij de polikliniek Psychologie en Psychiatrie of bij de POP-poli te maken.

POP-poli
De POP-poli is in eerste instantie gericht vrouwen met psychiatrische problemen in het verleden. Vooral voor hen is van belang dat er extra aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld zorgen over de terugkeer van een psychische ziekte of vragen over antidepressiva tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Samen geven de artsen advies aan de vrouw en haar eventuele partner over welke extra zorg nodig is. Via huisarts, gynaecoloog of verloskundige kan een afspraak met de POP-poli gemaakt worden.

Depressie en zwangerschap
Depressies komen bij vrouwen zowel buiten als tijdens de zwangerschap vaak voor. Een op de tien vrouwen heeft hier last van. Na de bevalling neemt bij vrouwen de kans op depressie verder toe. Stress, angstklachten of een depressie kunnen invloed hebben tijdens de zwangerschap. Maar ook na de geboorte kan een kind hierdoor belemmerd worden in de normale ontwikkeling. Ook kunnen dergelijke klachten als gevolg hebben dat de moeder niet goed in haar moederrol groeit. Door deze angstige of depressieve gevoelens kan ze vaak minder goed voor haar kind zorgen, waardoor de klachten weer kunnen toenemen. Daarom is het tijdig ontdekken en behandelen van deze klachten van belang voor de gezondheid van moeder en kind.