Op woensdag 11 november start het Flevoziekenhuis met het aanbieden van vaccinaties tegen de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)) aan alle medewerkers. Dit aanbod is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de verspreiding van de Mexicaanse griep te minimaliseren. Het aantal patiënten dat op dit moment opgenomen is met verdenking van infectie van de Mexicaanse griep is erg gering: 4 volwassenen en 1 kind. Er is niemand opgenomen met bewezen infectie. In het Flevoziekenhuis zijn geen patiënten overleden aan de Mexicaanse griep.

griepprik

De Raad van Bestuur heeft iedere werknemer van het ziekenhuis opgeroepen om de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A te overwegen vanwege de preventieve werking hiervan. Dit beleid is gericht op aan de ene kant het zo goed mogelijk kunnen blijven opvangen van (griep)patiënten en aan de andere kant het beschermen van de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de isolatie van grieppatiënten in aparte ruimten en het dragen van lichamelijke bescherming (handschoenen, mondmaskers en schorten) bij contact met besmette, geïsoleerde patiënten. Aanvullend kan besloten worden om bepaalde zorgmedewerkers het virusremmende Tamilflu® aan te bieden.

Opnames

Tot op heden kan het Flevoziekenhuis alle patiënten ontvangen en behandelen zoals men dat van het ziekenhuis gewend is. De grieppandemie heeft (nog) geen gevolgen gehad voor de beddenbezetting en de inzet van personeel op de verpleegafdelingen.

In de maand september hebben zich patiënten met griepverschijnselen gemeld, waarvan 2 patiënten inderdaad met het Mexicaanse griep virus geïnfecteerd bleken te zijn. In de eerste twee weken van oktober liep dit aantal iets op en in de tweede helft van oktober was een sterke stijging waar te nemen. In de eerst helft van november is het aantal geïnfecteerde patiënten weer iets afgenomen. Tot vandaag zijn er in totaal 51 patiënten bewezen geïnfecteerd gebleken, waarvan meer dan de helft kinderen tussen de 0 en 10 jaar. Er zijn 33 opnames geweest.

Ongeruste telefoontjes

Met name de Spoedpost (en Huisartsenpost) en de Kinderafdeling krijgen veel vragen van ongeruste mensen. Door het inzetten van extra personeel wordt de stroom aan bezoekers en telefoontjes opgevangen. Ook het aantal visites en consulten van de huisartsen is sterk toegenomen, met name in de weekends. De Huisartsenpost heeft tot nader order voor de weekenden in november aanvullende maatregelen getroffen op de Spoedpost vanwege de grote drukte. Er worden extra assistenten, een reserve achterwachtarts en een extra auto voor visites ingezet.

Wat te doen bij griepklachten?

De volgende symptomen kunnen wijzen op infectie met de Mexicaanse Griep: koorts hoger dan 38 graden, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest en soms diarree.
Als u deze symptomen heeft, neem rust en blijf thuis om verdere besmetting van anderen te voorkomen. Het is niet nodig de huisarts te bellen. Net als bij normale griep herstellen de meeste mensen binnen een week vanzelf van deze griep. Bel alleen uw huisarts als de klachten ernstiger worden. Ga niet naar het spreekuur van de huisarts. U kunt andere mensen in de wachtkamer besmetten als u naar het spreekuur van de huisarts gaat.
Voor kinderen onder de 2 jaar, zwangeren en mensen die jaarlijks worden opgeroepen voor een griepprik geldt dat zij wel direct telefonisch contact op kunnen nemen met hun huisarts.

Vaccineren conform landelijk beleid

Het Flevoziekenhuis en de Zorggroep Almere hebben hun beleid om het landelijk beleid gebaseerd: mensen zonder indicatie mogen niet vanuit de regionale voorraad gevaccineerd worden. De overheid beschikt op dit moment over onvoldoende vaccins om meer mensen te vaccineren.
Pin It