Het Flevoziekenhuis in Almere kent met een gemiddelde van nog geen 4,9 dagen van alle Nederlandse ziekenhuizen de kortste ligduur. Deze prestatie heeft het Flevoziekenhuis mede kunnen leveren omdat zij werkt op basis van de principes van Kaizen (een variant van het verbetermodel ‘Lean’).

ligduur

Uit een inventarisatie van adviesbureau Coppa Consultancy blijkt het Flevoziekenhuis de kortste gemiddelde ligduur te bieden aan hun patiënten (4,87 dagen), terwijl de langste gemiddelde ligduur ruim 9,5 dag bedraagt. De gemiddelde ligduur kan worden gezien als een indicator van doelmatigheid.

Het Flevoziekenhuis kent echter al jaren een korte ligduur. Deze is in het verleden ontstaan door het beperkte aantal bedden. Hierdoor is altijd gewerkt binnen de grenzen van de mogelijkheden van de beddencapaciteit, zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. Na de verbouwing is deze efficiënte manier van werken voortgezet en is verder geoptimaliseerd aan de hand van de principes van Kaizen. 

Kaizen

Kaizen is een Japans verbetermodel dat door Toyota geïntroduceerd is. ‘Kai’ betekent: verandering en ‘Zen’ staat voor: om goed te worden. Bij Kaizen gaat het om het verbeteren van werkprocessen op basis van de ‘lerende organisatie’, dus door processen te observeren, aan te passen en vervolgens te evalueren of deze actie een verbetering oplevert.

Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt zorg aan de Almeerse bevolking. Almere telt momenteel meer dan 190.000 inwoners en dat aantal neemt toe tot 350.000 in het jaar 2030. Het ziekenhuis groeit met deze bevolkingsaanwas mee. Dit jaar wordt de verbouwing van het ziekenhuis afgerond. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een volgende uitbreiding al opgestart. Het Flevoziekenhuis beschikt over 386 bedden en heeft 1.800 medewerkers (1310 fte’s). Er werken 131 medisch specialisten. De omzet bedroeg 124 miljoen euro (cijfers 2009).
Pin It