Leesvoor
De Nederlandse vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied heeft sinds 2 jaar een nieuwe manier van visiteren geïntroduceerd. Hierbij wordt in het bijzonder de borging van de kwaliteit van zorg beoordeeld. De vakgroep KNO van het Flevoziekenhuis is door de visitatie commissie van de wetenschappelijke vereniging tot nu toe als beste beoordeeld, vanwege de reeds jarenlange bestaande werkstructuur, gericht op optimale kwaliteit van patiëntenzorg. De vakgroep KNO loopt hiermee voor op de rest van Nederland.

kno