De verpleegafdelingen Neurologie, Interne en MDL zijn weer geopend voor hun eigen patiënten. Tot donderdagavond leek het aantal patiënten met het Noro-virus sterk af te nemen. Op de longafdeling zijn echter twee patiënten met diarreeklachten bijgekomen. Deze patiënten en hun kamergenoten liggen nu in isolatie.
Patiënten die zich bij de Spoedpost melden, die verdacht zijn dat het zij het Noro-virus dragen, worden opgenomen op de Longafdeling.

hygiene

Het virus geeft vooral maag- en darmklachten (braken, diarree). Het is een voor gezonde mensen weliswaar lastig, maar onschuldig virus dat vaker voorkomt. Patiënten met verminderde weerstand kunnen er hinder van ondervinden. Het virus komt vaker voor in zowel verpleeg- en verzorgingshuizen als ziekenhuizen.

Patiënten met klachten t.g.v. het Noro-virus worden in aparte kamers verpleegd. Verder zijn er extra schoonmaakrondes en er is extra aandacht voor handhygiëne. Medewerkers met klachten moeten thuis blijven totdat zij 48 uur klachtenvrij zijn.

Bezoekers van patiënten wordt - conform de richtlijnen van het RIVM - verzocht om ná het bezoek de handen te wassen en het ziekenhuis meteen te verlaten.

Pin It