Leesvoor

Flevoziekenhuis en MC|Zuiderzee starten poli Nefrologie

Op 8 maart is de polikliniek Nefrologie in MC|Zuiderzee van start gegaan. De polikliniek Nefrologie maakt onderdeel uit van het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis dat op 19 april officieel haar deuren opent in Lelystad.

Vooruitlopend op de opening van het dialysecentrum houden nefroloog Arnold Boonstra en dialyseverpleegkundige Irma Leschot van het Flevoziekenhuis vanaf 8 maart elke twee weken spreekuur. Tijdens dit spreekuur ‘screenen’ zij patiënten. Deze patiënten zijn doorverwezen door de internisten van MC|Zuiderzee, waarmee een nauwe samenwerking op dit gebied gestart is.

nefroteam-lelystad
Dialyseverpleegkundige Irma Leschot, nefroloog Arnold Boonstra
en internist A. Zurwieden

Polikliniek Nefrologie

Wanneer een huisarts een patiënt heeft, waarbij het vermoeden bestaat dat deze nierproblemen heeft, kan de huisarts deze patiënt doorverwijzen naar de polikliniek Nefrologie in Lelystad. Afhankelijk van de diagnose komt de patiënt vervolgens onder behandeling van een internist of nefroloog. Als een patiënt dialyse nodig heeft, wordt deze naar de pre-dialysepoli doorverwezen. Dit spreekuur wordt ook in Lelystad verzorgd door de nefroloog en de dialyseverpleegkundige, aangevuld met een medisch maatschappelijk werker en een diëtist. 

Dialysecentrum

Vanaf 19 april biedt het Dialysecentrum Flevoziekenhuis in MC|Zuiderzee 'high care' dialyse in een prettige, huiselijke omgeving. Vanaf die dag komen hier patiënten die (vaak) drie keer per week een hemodialysebehandeling van vier uur ondergaan (‘bloedspoeling’) of peritoneaal dialyse (‘buikspoeling) doen in de thuissituatie. Iedere patiënt staat onder begeleiding van een nefroloog. Het wordt dan voor patiënten in Lelystad en omgeving mogelijk om dichterbij huis te dialyseren.