Het Flevoziekenhuis in Almere opent medio april een polikliniek speciaal voor Hindoestanen. Deze bevolkingsgroep heeft naar verhouding veel gezondheidsproblemen door hart- en vaatziekten. Hierdoor zijn de risico’s op overlijden twee à drie keer hoger. Een groot onderzoek in Groot-Brittannië wees uit dat Hindoestanen gemiddeld acht jaar korter leven.

cardiologen
vlnr. de cardiologen Aukje van der Spank, Lous Konijnenberg, Arthur Sadée,
Nick bijsterveld, Mikael Kortz en Hans Verheul

Na Den Haag heeft Almere de grootste Hindoestaanse gemeenschap, van ongeveer 10 à 15.000  mensen. “Wij kennen daardoor heel veel Hindoestaanse patiënten”, zegt Hans Verheul, één van de initiatiefnemers van de nieuwe polikliniek. “Deze groep patiënten is relatief kwetsbaar en heeft extra aandacht en zorg nodig.”

De bloedvaten van Hindoestanen zijn anders, vaak nauwer dan bij andere bevolkingsgroepen. Zeker bij een ongezonde leefstijl slibben de slagaders daardoor sneller dicht. Er ontstaat eerder een verhoogde bloeddruk met nadelige effecten op de nieren en andere organen. In het algemeen is er een sterk verhoogd risico op suikerziekte. “Problemen proberen te voorkomen, liefst zo vroeg mogelijk, is voor deze groep van het allergrootste belang.”, zegt cardioloog Hans Verheul. De vakgroep Cardiologie van het Flevoziekenhuis wil hieraan een bijdrage leveren, onder meer met de speciale polikliniek voor Hindoestanen. “Hierin bieden wij de patiënten bijzondere aandacht, meer expertise en nauwe samenwerking met collega-internisten en vaatchirurgen. Gezamenlijk streven we naar betere zorg voor deze patiëntengroep”.

Volgens collega-cardioloog en mede-initiatiefnemer Aukje van der Spank wordt de  cardiologische zorg steeds meer op maat geboden. “Wij specialiseren ons op de individuele risico’s en op bijzondere groepen, waaronder jongere patiënten, vrouwen, patiënten met diabetes en Hindoestanen”, aldus Van der Spank.

De twee cardiologen van het Flevoziekenhuis zijn maandag 12 april a.s. te gast bij de Hindoestaanse radiozender Ujala. Van 17.00 – 19.00 uur vertellen zij, speciaal voor Hindoestanen, hoe te werken aan een gezond hart- en vaatstelsel. Verder in het programma aandacht voor de speciale polikliniek voor Hindoestanen in het Flevoziekenhuis.
Pin It