Met ingang van 2 april 2010 is Emin Baydemir in dienst getreden van het Flevoziekenhuis als islamitisch geestelijk verzorger. Het ziekenhuis kan daardoor nu ook patiënten met een islamitische achtergrond díe geestelijke ondersteuning bieden die past bij de beleving van de patiënt. Met de nieuwe medewerker is het team geestelijke verzorging min of meer compleet, omdat bijna alle grote stromingen vertegenwoordigd zijn: rooms-katholiek, protestants-christelijk, hindoe en islamitisch.

baydemir
Emin Baydemir

De wens om een islamitisch geestelijk verzorger kwam zowel vanuit patiënten als medewerkers. Elke verpleegafdeling heeft weliswaar een eigen geestelijk verzorger, maar patiënten kunnen altijd een voorkeur uitspreken voor een geestelijk verzorger uit de eigen geloofstraditie. Daarnaast kreeg het team geestelijke verzorging steeds meer vragen van verpleegkundigen en artsen, die specifieke islamitische expertise vereisten.

Het aantrekken van een islamitisch geestelijk verzorger past uitstekend binnen het zorgconcept Planetree dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. Een wezenlijk aspect daarvan is dat het ziekenhuis ieder mens respecteert in zijn of haar geloof en/of levenswijze en waar dat maar kan rekening houdt met persoonlijke wensen. Juist in tijden van ziekte en onzekerheid kunnen mensen daar steun aan ontlenen.

Groeperingen

Emin Baydemir werkt in eerste instantie 8 uur per week en zal daarin vooral aandacht besteden aan de specifieke vragen van patiënten met een islamitische achtergrond. Hij is theologisch breed onderlegd en kan daardoor alle islamitische groeperingen van dienst zijn.

Daarnaast draait de islamitisch geestelijk verzorger mee in de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van het team, die maandag 4 april van start gaat. Bij ernstig traumatische gebeurtenissen kan de Spoedpost altijd een beroep doen op de geestelijke verzorging om met name de familie en/of naasten van een patiënt te ondersteunen.
Pin It