Op dinsdag 11 mei is het de Europese Dag van de Beroerte en in het Flevoziekenhuis wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit jaar gaan ‘Keetschoppers’ ervoor zorgen dat bezoekers van het Flevoziekenhuis weten hoe zij een beroerte (CVA) kunnen herkennen of zelfs kunnen voorkomen. De activiteiten rondom de Dag van de Beroerte vinden plaats tussen 10.30 en 15.30 uur in mijnInfopunt en de centrale hal van het Flevoziekenhuis. In Almere worden jaarlijks 350 tot 400 mensen getroffen door een beroerte.

keetschoppers

In de centrale hal staat een informatiestand van de Nederlandse CVA-vereniging ‘Samen Verder’. Ook gaan zogenaamde Keetschoppers bezoekers en patiënten benaderen met een wenskoekje en hen vragen wat zij weten over een beroerte. Ze praten door over de mogelijkheden om een beroerte te voorkomen en om signalen van een beroerte te herkennen. Bij een beroerte is belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Hierdoor blijven eventuele gevolgen van een beroerte zo beperkt mogelijk.

Ook spreken de Keetschoppers medewerkers van het ziekenhuis aan. Zij vragen hen naar hun kennis en visie over de ‘ketenzorg’. Dat is de keten of aaneenschakeling van personen en instellingen die ervoor zorgen dat mensen die een beroerte hebben gehad, zo snel mogelijk weer op de been zijn. De keten bestaat onder andere uit: Zorggroep Almere, huisartsen Thuiszorg, Polderburen, Revalidatiecentrum De Trappenberg, GGD en de afdeling Neurologie van het Flevoziekenhuis.

Beroerte/CVA in cijfers
In Nederland krijgen 41.000 mensen per jaar een beroerte (stroke of CVA, Cerebro Vasculair Accident). De meeste mensen overleven dit. Er zijn circa 500.000 mensen in Nederland die ooit een beroerte hebben gehad. In Almere betreft het ongeveer 350 tot 400 mensen per jaar. Opvallend is dat in Almere het grootste gedeelte van de patiënten tussen de 30 en 50 jaar is (landelijk ligt de leeftijd op gemiddeld 55 jaar).
80% van de getroffen personen krijgt een herseninfarct en 20% een hersenbloeding. Het krijgen van een beroerte is de aandoening die de meeste invaliditeit veroorzaakt en is daardoor één van de kostbaarste zorgtrajecten. Om een beroerte te voorkomen is een gezonde leefstijl en bloeddruk en een lage cholesterol aan te raden.
Pin It