Leesvoor
Donderdag 20 mei is het Dialysecentrum Flevoziekenhuis in MC|Zuiderzee in Lelystad officieel geopend door vier bestuurders. Zij benadrukten hierbij de unieke samenwerking die aan dit dialysecentrum ten grondslag ligt.

Het Dialysecentrum is een initiatief van het Flevoziekenhuis en is gesitueerd in MC|Zuiderzee in Lelystad. In het nieuwe Dialysecentrum Flevoziekenhuis wordt intensief samengewerkt met de internisten van MC|Zuiderzee.

opening-dialyse-lelystad

Van links naar rechts: Margreeth Horselenberg (burgemeester van Lelystad), Loek Winter (voorzitter raad van bestuur MC|Zuiderzee), John Bos (gedeputeerde provincie Flevoland) en Jeltje Schraverus (voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis).

John Bos, gedeputeerde van Flevoland: “Deze samenwerking past goed in de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg die in Flevoland in volle gang zijn, zoals innovaties en een nog grotere klantgerichtheid. Daarbij is het nodig om over de eigen muren heen te kijken en waar nodig die muren te slechten.” Margreeth Horselenberg, burgemeester van Lelystad, voegt hieraan toe: “Het is goed om te zien dat deze twee ziekenhuizen de patiënt centraal plaatsen, niet de afzender. Beiden willen kwaliteitszorg bieden. Het is vooral goed voor onze Lelystadse nierpatiënten dat zij nu dichtbij huis kunnen dialyseren.”

Dialysecentrum Flevoziekenhuis
Al sinds 2006 heeft het Flevoziekenhuis in Almere een eigen centrum voor dialysepatiënten met 20 dialyseplaatsen (en 4 op verpleegafdelingen). Na een intensieve bouwperiode van 5 maanden zijn in Lelystad 10 dialyseplaatsen beschikbaar gekomen.

Het dialysecentrum ontvangt in een prettige, huiselijke omgeving patiënten, die drie keer per week een hemodialysebehandeling (‘bloedspoeling’) van ongeveer vier uur per keer ondergaan of peritoneaal dialyse (‘buikspoeling’) doen in de thuissituatie.

Vanwege gezondheidsproblemen die ook buiten kantooruren kunnen optreden (dialysepatiënten hebben vaak meerdere ziekten), garandeert het Dialysecentrum Flevoziekenhuis 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaarheid en 'high care' dialysediensten. Iedere patiënt wordt begeleid door een internist-nefroloog en heeft contact met een dialyseverpleegkundige, diëtist en maatschappelijk werker.

Voor meer informatie: www.dialysecentrumflevoziekenhuis.nl.