De Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis reikt elk jaar een prijs uit voor het beste patiëntgerichte project: de Cliënten Jaarprijs. De essentie van deze prijs is dat de patiënt het verschil en de vernieuwing in de zorg ervaart. Dit jaar is er voor het eerst ook een publieksprijs, die door de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis wordt toegekend. Zij kunnen tot en met zaterdag 5 juni hun stem uitbrengen op één van de 12 genomineerde projecten, in mijnInfopunt (in de centrale hal van het Flevoziekenhuis).

clientenjaarprijs03

Een ‘patiëntgericht’ project of ‘zorgvernieuwing’ kan gaan over meerdere onderdelen uit het zorgproces: het medisch handelen, de patiëntenlogistiek, informatievoorziening, bejegening of administratieve procedures. Het zijn grote of kleinere projecten. Centraal staat, dat de patiënt de zorg als verbeterd ervaart in vergelijking met de oude situatie. Het project heeft vaak een vernieuwend karakter.

Genomineerden

In mijnInfopunt, naast de hoofdingang in de centrale hal, presenteren de 12 genomineerde zorgvernieuwingen zich door middel van een grote poster. Het zijn:
 • Aromazorg (afdeling Short Stay)
 • Van Bed naar schoon Toilet (afdeling MDL)
 • Bewegen om te bewegen (Dialysecentrum)
 • Formulier Multidisciplinair overleg (afdeling Longziekten)
 • Spoed Interventie Team (IC)
 • Hoofdpijncentrum in oprichting (Nico van Duijn, huisarts)
 • Implementatie van de afdeling Banqueting (afdeling Banqueting)
 • DeKinderkliniek: puur, eerlijk en persoonlijk (DeKinderkliniek)
 • Het Klokje Rond, verbeterproject rond klinische inspanningen bij patiënten (CCU)
 • Nabellen na ontslag (afdeling Longziekten)
 • VIP-project ‘bejegening’ (afdeling HRM)
 • Zwangerschap en Psychiatrie

Vakjury

Een onafhankelijke jury met externe deskundigen beoordeelt de ingediende projecten onder meer op gemak, aandacht voor de individuele patiënt, juiste timing en laagdrempeligheid. Ook wordt gekeken of de patiënt invloed heeft op de eigen zorg. En vooral of het project een voorbeeld is voor collega’s. De vakjury kent twee prijzen toe: voor het beste kleine en het beste grote project.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de publieksprijs en de prijzen van de vakjury is op 10 juni 2010, tijdens de feestweek ter gelegenheid van de officiële opening van het vernieuwde Flevoziekenhuis. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag en een kunstwerk van een Almeerse kunstenaar (Atelier ‘De Witte Olifant’).
Pin It