Het Flevoziekenhuis scoort goed in het Elsevieronderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen 2010’. In het eindoordeel over medische zorg en patiëntgerichtheid haalt het ziekenhuis de hoogste score. Op de combinatie veiligheid en nauwkeurigheid scoort het Flevoziekenhuis zelfs uitmuntend en hoort het bij de top 3 in Nederland. Te winnen valt er met name nog op de onderdelen dienstverlening en informatievoorziening.

In het Elsevieronderzoek, dat een nieuwe opzet kent, zijn alle ziekenhuizen beoordeeld op twee hoofdpunten: de kwaliteit van de medische zorg en de patiëntgerichtheid. Voor de medische zorg is gekeken hoe veilig er in het ziekenhuis wordt gewerkt, en hoe effectief, dat wil zeggen hoe nauwkeurig en zorgvuldig dat gebeurt, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

elsevier

 De patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is beoordeeld aan de hand van gegevens over de dienstverlening en voorlichting aan de patiënt, en de wachttijden voor het eerste polibezoek en allerlei behandelingen.

Benchmark
Door het onderzoek zijn ook interessante vergelijkingen mogelijk met bijvoorbeeld omliggende ziekenhuizen, zoals VU, AMC, Tergooiziekenhuizen en MC Groep. En met een groep vergelijkbare ziekenhuizen qua omvang, sociaal-economische omgeving en concurrentie-intensiteit. Het beeld uit deze benchmark is hetzelfde als uit het gehele onderzoek.

Het Flevoziekenhuis scoort ten opzichte van de twee vergelijkingsgroepen bovengemiddeld op veiligheid en effectiviteit, gemiddeld op dienstverlening en onder het gemiddelde op een aantal overige factoren als CQ-index, transparantiescore, wachttijden en zorgzwaarte.

Eerder behaalde het Flevoziekenhuis al de eerste plaats in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100.

Kijk hier voor meer informatie over het Elsevieronderzoek.

 

 

Pin It