Per 1 november gaat de poli Coloncare van start, een polikliniek voor het onderzoeken, behandelen, begeleiden en de nazorg van patiënten met colon- of rectumcarcinomen (darmkanker). Met de opening van deze polikliniek zet het Flevoziekenhuis een nieuwe stap in de verbetering van de zorg aan kankerpatiënten.

Wanneer een MDL-arts (Maag-, Darm- en Lever) bij een patiënt de diagnose colon- of rectumcarinomen heeft gesteld, wordt deze patiënt overgedragen aan één van de coloncare verpleegkundigen van de poli Coloncare. De patiënt start binnen drie weken met zijn behandeling. De behandeling kan bestaan uit operatie, en/of radiotherapie/chemotherapie. De coloncare verpleegkundige begeleidt deze patiënt gedurende het gehele traject van onderzoeken, afspraken, opname, operatie, nazorg en herstel. Zij is voor de patiënt en zijn naasten een vraagbaak en zorgt voor afstemming tussen de verschillende betrokken specialisten en afdelingen.

 poli-darmkanker
Fotobijschrift: Het Coloncare team: v.l.n.r. Chantal Esveld, Marleen Richards, Maarten Boom, Iris van der Veeken 
en Anthony van der Ven en Paul Verbeek (chirurg Suzan van der Meij ontbreekt op deze foto).

Darmkanker
In Nederland wordt jaarlijks bij 12.000 mensen darmkanker geconstateerd. Darmkanker is de 2e doodsoorzaak in Nederland. Het is niet mogelijk om de exacte oorzaak van ontstaan van darmkanker aan te wijzen. Niet iedereen heeft dezelfde verschijnselen en klachten. Wel is een aantal factoren bekend die het risico op darmkanker verhogen. Op dit moment behandelt het Flevoziekenhuis circa 200 darmkankerpatiënten per jaar en dit aantal zal alleen maar toenemen.

U kunt telefonisch vragen stellen of een afspraak maken: 036 - 868 94 98. U kunt ook een mail sturen.

Pin It