Woensdag 1 december heeft het Flevoziekenhuis het Charter ‘Talent naar de Top’, van de gelijknamige Stichting Talent naar de Top, ondertekend. Hiermee verbindt het Flevoziekenhuis zich aan de doelstelling om in de top (en subtop) van de organisatie meer vrouwen werkzaam te hebben. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Sybilla Dekker, voorzitter van de Stichting Talent naar de Top.

talent-naar-top
Het Charter ‘Talent naar de Top’ streeft naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Het Charter is een code op basis waarvan werkgevers zich committeren aan doelstellingen voor het aantal vrouwen in de top van bedrijven.

Volgens Jeltje Schraverus, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, sluit de inhoud van het Charter naadloos aan bij het reeds gevoerde diversiteitsbeleid: “Eén van onze Planetree-pijlers is een ‘gezonde organisatie’. Wij zijn van mening dat een organisatie pas echt gezond is als de medewerkers  een representatieve doorsnede van de bevolking vormen. En dan gaat het eigenlijk niet alleen om sexe, maar ook om generaties en culturele achtergronden. Bovendien hebben wij een zeer diverse patiëntenpopulatie, die we het beste kunnen bedienen met een even diverse medewerkerspopulatie. Daarom staat diversiteit bij ons hoog op de agenda.”
Kort geleden ontving het Flevoziekenhuis als eerste ziekenhuis in Europa het officiële Planetree-label voor mensgerichte zorg.

Stichting Talent naar de Top is onafhankelijk en wordt ondersteund door de overheid (OC&W en EZ). Al meer dan 150 vooraanstaande werkgevers hebben het Charter Talent naar de Top ondertekend waarmee zij aangeven zich actief in te zetten voor meer vrouwelijk talent in de top en subtop van hun organisatie.
Pin It