Ook veel patiënten en zwangeren uit Lelystad en omgeving bezoeken een medisch specialist van het Flevoziekenhuis. Om deze patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij hen de mogelijkheid in Lelystad bloed te laten prikken. Het Flevoziekenhuis heeft daartoe een tweede prikpost in Lelystad geopend. Op maandag van 8.00 – 12.00 uur kunnen patiënten terecht in Sportcentrum De Koploper, Badweg 21 in Lelystad.

priklab 2018
Naast de prikpost in De Koploper heeft het Flevoziekenhuis ook een prikpost in het Dialysecentrum Lelystad, Ziekenhuisweg 100 (direct achter het ziekenhuis). Deze prikpost is geopend op woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur.

Zo brengt het Flevoziekenhuis topzorg dichtbij. Op de website vindt u meer informatie over alle prikpostlocaties en openingstijden.
  
Pin It

Het Flevoziekenhuis kijkt terug op een hectisch, memorabel en succesvol 2018. Dat blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 die per 1 juni zijn gepubliceerd. “We hebben in één keer de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald, met vlag en wimpel. We hebben – met andere ziekenhuizen uit de regio – hulp kunnen bieden en patiënten goed kunnen opvangen na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. We hebben fors geïnvesteerd in innovatie zoals hypermoderne operatiekamers, nieuwe geavanceerde MRI- en CT scanners en in ICT. En last but not least, veel van onze mensen werken met plezier in het Flevoziekenhuis”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

 

voorgevel zomer

 


Positief resultaat en stijging omzet
Het Flevoziekenhuis sluit 2018 af met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro. De omzet steeg met 6,8 miljoen euro naar bijna 190 miljoen euro. De kosten namen eveneens toe, onder meer door de inzet van extra personeel.

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 zijn op deze website te vinden.

Pin It
Voor een succesvolle bloedafname, is het vinden van een geschikte ader essentieel. Het laboratorium Bloedafname van het Flevoziekenhuis heeft sinds kort de beschikking over een nieuw apparaat dat bloedprikken een stuk makkelijker maakt. De kleine handzame VeinViewer® maakt met een onschadelijke techniek, die lijkt op infrarood, een duidelijke digitale afbeelding op de huid waarop te zien is waar de bloedvaten lopen.

bloedafname veinviewer

Medewerkers van het laboratorium Bloedafname kunnen zo sneller en beter bepalen hoe en waar ze de patiënt moeten prikken. Het Flevoziekenhuis gebruikt het apparaat vooral bij patiënten die moeilijk te prikken zijn, zoals kinderen en mensen die vaak geprikt moeten worden. Voor hen is de VeinViewer een uitkomst: er wordt minder vaak mis geprikt, het gaat sneller en bloed prikken wordt daardoor als minder pijnlijk en vervelend ervaren.
  
  
Pin It

Op 15 april is bij de eerste twee patiënten een maagverkleining (de zogenaamde gastric bypass) succesvol uitgevoerd in het Flevoziekenhuis. Bariatrisch chirurgen Stef Smeets en Ruben Schouten voerden de twee operaties gezamenlijk uit, ondersteund door een deskundig team.

De afgelopen weken zijn de operaties zorgvuldig voorbereid. “Het is heel voorspoedig verlopen, mede dankzij de goede voorbereiding. De patiënten maken het goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Na afloop zijn de procedures geëvalueerd en hier en daar hebben we nog kleine verbeterpunten aangebracht”, aldus Stef Smeets, bariatrisch chirurg. 


bariatrisch team
* Het bariatrisch team van het Flevoziekenhuis is per 1 maart 2019 van start gegaan. 


Vanaf 1 maart 2019 is het Flevoziekenhuis gestart met het aanbieden van obesitaszorg. Hierover is overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar deze zorg tot het faillissement werd aangeboden. Hierbij gaat het om de totale begeleiding en behandeling van patiënten voorafgaand, tijdens en na een operatieve ingreep. Dit bestaat o.a. uit een screening, een intensief voortraject met begeleiding door o.a. een diëtist en een psycholoog. En uiteindelijk de operatieve ingreep. De patiënt wordt tot 5 jaar na de ingreep gevolgd met poliklinische nacontroles.

Er is veel behoefte aan obesitaszorg. Vanaf de start per 1 maart hebben zich veel patiënten gemeld bij het Flevoziekenhuis. “Wij richten ons nu eerst op de patiënten die al op de wachtlijst stonden voor een operatie vanuit de MC IJsselmeerziekenhuizen en daar de voorbereidende fase al hebben doorlopen. Voor nieuwe patiënten is de toegangstijd tot een operatie daardoor tijdelijk langer. Nieuwe patiënten kunnen als zij dat willen al wel van start met het voortraject. Als er sprake is van een acute situatie kunnen patiënten altijd bij ons terecht”, aldus Stef Smeets.

Het Flevoziekenhuis bouwt het aantal operaties de komende tijd verder uit. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid van zorg voorop. De volgende operaties staan ingepland voor begin mei en gaan gedurende de hele zomer door. Vanaf oktober worden er 10-12 patiënten per week geopereerd.

Meer informatie over obesitaszorg is te vinden op de website van het Flevoziekenhuis. 
 
   
Pin It
Dankzij slimme diagnostiek hoeven minder zwangere vrouwen met verdenking op een longembolie een potentieel schadelijke CT-scan te ondergaan. In een publicatie in de New England Journal of Medicine beschrijven internationale onderzoekers onder leiding van het LUMC een diagnostisch algoritme om het aantal CT-scans veilig terug te dringen.
Het onderzoek is, behalve in het LUMC, in 9 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd, waaronder het Flevoziekenhuis in Almere. Daarnaast namen deel: Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam; Erasmus MC, Rotterdam; UMCU, Utrecht; Haga Ziekenhuis en MC Haaglanden, beide in Den Haag; Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk; Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn; Groene Hart Ziekenhuis, Gouda. Ook deden 8 Franse ziekenhuizen en 1 ziekenhuis in Ierland mee.

zwanger
De onderzoekers toonden al eerder aan dat hun zogeheten YEARS-algoritme werkt voor de niet-zwangere patiënt met verdenking op een longembolie. “Voor zwangeren is het nog belangrijker om geen CT-scan uit te voeren, want de straling kan schadelijk zijn voor de baby en de moeder”, leggen arts-onderzoeker Liselotte van der Pol en haar copromotor dr. Erik Klok uit. Een longembolie diagnosticeren bij een zwangere kan lastig zijn, want de symptomen, zoals kortademigheid , lijken op reguliere zwangerschapsklachten. Omdat er geen bewezen diagnostisch algoritme bestaat, moet in de huidige praktijk daarom vrijwel altijd een CT-scan worden verricht .

CT-scans bespaard

De onderzoekers testten hun YEARS-algoritme, bestaande uit een gecombineerde score van patiëntkenmerken en een bloedtest, op 498 zwangeren met verdenking op een longembolie. Afhankelijk van de patiëntkenmerken werd een verschillende bloedtest (D-dimeer) afkapwaarde gehanteerd om wel of niet af te kunnen zien van een CT-scan. Bij verdenking van een diepe veneuze trombose werd, ongeacht de hoogte van de D-dimeer test of patiëntkenmerken eerst een echografie van de beenvaten gedaan. Indien dit een trombose te zien gaf, werd afgezien van de CT scan en meteen behandeling met bloedverdunners gestart. Toepassing van dit algoritme leidde ertoe dat gemiddeld bij 40% van hen geen CT-scan hoefde te ondergaan, terwijl dat zonder het algoritme bij iedere patiënt had gemoeten . Bij zwangeren in het eerste trimester - waar straling extra schadelijk is - was dat zelfs 65 procent. Het overslaan van de CT-scan bleek gerechtvaardigd, want in de drie maanden na de verdenking op longembolie ontwikkelde slechts één zwangere diepe veneuze trombose en geen enkele zwangere een longembolie.

Meteen toepasbaar

“Dit is heel belangrijk nieuws, want het betekent dat we op verantwoorde wijze van CT-scans kunnen afzien bij zwangere patiënten. Bovendien is dit algoritme meteen toepasbaar in de praktijk. In het LUMC werken we al met dit algoritme. Wat ons nog wel te doen staat, is zorgen dat onze bevindingen worden opgenomen in de richtlijnen, zodat alle ziekenhuizen ermee aan de slag kunnen”, aldus onderzoeksleider en hoogleraar Menno Huisman.

Meer weten? Lees het artikel ‘Diagnostic management of suspected pulmonary embolism during pregnancy’ op de website van NEJM, of klik pdf hier (323 KB) .
Pin It