Eén op de tien baby’s wordt in Nederland te vroeg geboren. De afdeling Neonatologie van het Flevoziekenhuis vangt als post IC-high care centrum elk jaar ruim 300 te vroeg geboren baby’s op. Deze baby’s liggen enkele weken tot maanden in het ziekenhuis en krijgen intensieve zorg. Op Wereld Prematuren Dag, zaterdag 17 november, is internationaal stilgestaan bij vroeggeboren kinderen. Alle ouders ontvingen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen een attentie. Zo ook Quirine, moeder van Kai, geboren bij 28 weken zwangerschap.

Baby Kai is bij 28 weken zwangerschap in ziekenhuis Isala in Zwolle geboren. Hij woog toen 1360 gram. Na de eerste spannende weken in de couveuse maakte Kai zulke grote sprongen dat hij overgeplaatst kon worden naar het Flevoziekenhuis.

wereld prematurendagQuirine, de moeder van Kai, werd op Wereld Prematuren Dag, 
verrast door de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.
De vereniging gaf alle ouders van te vroeg geborenen in tachtig ziekenhuizen
een goodiebag en fotoshoot van de Stichting Earlybirds Fotografie.

De afdeling Neonatologie van het Flevoziekenhuis heeft een zogenaamde post IC-high care functie voor onder meer heel Flevoland, Amsterdam en ’t Gooi. Het Flevoziekenhuis vangt te vroeg geboren baby’s op vanaf 32 weken, en ontvangt stabiele baby’s vanuit een neonatale intensive care unit (NICU) bij een termijn van 30 weken.

Eén kilo

De baby’s van vaak nauwelijks meer dan één kilo blijven soms wel tien weken op de afdeling Neonatologie. Kinder-neonatologieverpleegkundige Manouk Visser: “Als je baby te vroeg geboren wordt, is er geen sprake van de bekende roze wolk. Je ziet ouders in de meest kwetsbare situatie. Wij ondersteunen ouders bij het verzorgen en leren kennen van hun baby. Het is belangrijk dat ze, ondanks alles, vertrouwd raken met hun kind en tegen het eind klaar zijn om samen als nieuw, kersvers gezin naar huis te gaan.”

Elke verandering in gedrag

De prematuur geboren baby’s worden vaak ondersteund bij hun ademhaling, liggen aan de monitor, hebben een infuus en vaak een maagsonde. Ze worden goed in de gaten gehouden, want ze kunnen ineens heel ziek worden. Manouk: “De ouders kunnen heel veel bij hun kind zijn. Zij zien elke verandering in gedrag van hun kindje. Maar ook wij leren het kind ‘te lezen’ gedurende de opname en zien wanneer het voor- of achteruit gaat. Wij verzamelen alle informatie en zijn de ‘tolk’ van de kinderen naar de kinderarts/neonatoloog toe.”

Mooi moment

Manouk is blij als ze ziet dat een baby het goed doet. “Ik ben samen met de ouders blij met elke mijlpaal, hoe klein ook. Bijvoorbeeld als het kindje de 2 kilo heeft bereikt in groei, uit de couveuse mag en in een wiegje mag slapen, of goed uit de borst kan drinken. Kai weegt nu 2350 gram en mag waarschijnlijk over twee tot drie weken naar huis. Het is een mooi moment als de baby uiteindelijk gezond en op gewicht samen met de ouders naar huis gaat.”
Pin It
Recent zijn de eerste zogenaamde CT-Cardiac onderzoeken met succes in het Flevoziekenhuis uitgevoerd. Dit is een zeer moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Via een infuus met contrastvloeistof en een hoogwaardige CT-scanner worden beelden gemaakt van de kransslagaders, maar ook van andere structuren zoals hartspier en hartkleppen. Bij patiënten met hartklachten kan door deze nieuwe vorm van hartdiagnostiek heel nauwkeurig worden uitgesloten of er sprake is van kransslagvatlijden.

ct cardiac onderzoek

De heer Smitz uit Almere (rechts) is de eerste patiënt bij wie een hartonderzoek met de CT-scanner in het Flevoziekenhuis werd uitgevoerd. Het onderzoek is goed verlopen. Hij is na afloop in de bloemetjes gezet door cardioloog Nick Bijsterveld (links) en radioloog Hanneke de Bruine (midden).

Dit nieuwe onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. Zo’n onderzoek heeft altijd een bepaald risico en is voor patiënten minder aangenaam. De nieuwe methode is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar andere ziekenhuizen. De behandeling is een resultaat van goede samenwerking tussen de cardiologen en de radiologen en de collega’s van beide afdelingen.

Beleving

Het onderzoek met de nieuwe CT-scanners is prettiger voor patiënten. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt in een ruimte met rustgevend licht. Er kan ook worden gewerkt met beeld en muziek die de patiënt zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek.

Twee nieuwe geavanceerde CT-scanners

Het onderzoek is mogelijk geworden door de ingebruikname van een nieuwe, geavanceerde CT 256 scanner. Het Flevoziekenhuis heeft 2 nieuwe CT-scanners van Philips in gebruik genomen. Dit maakt onderdeel uit van een groter investeringsprogramma waarin ook de aanschaf van een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) en de gedeeltelijke nieuwbouw en modernisering van de operatiekamers zijn opgenomen. De oplevering hiervan staat voor 2019 in de planning.
  
  
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere heeft op 8 november op feestelijke wijze twee nieuwe, geavanceerde Philips CT-scanners met Ambient Experience in gebruik genomen. “Met name de 256 slice CT-scanner is een zeer geavanceerd apparaat. Hiermee beschikt het Flevoziekenhuis over de laatste techniek en lopen we voorop in de regio. Dat is goed nieuws voor onze patiënten en huisartsen en daar gaat het om. De toegangstijd is nu heel kort. Patiënten kunnen vrijwel direct bij ons terecht voor een onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in een voor de patiënt en medewerker prettige ruimte met rustgevend licht. In alle opzichten een sprong vooruit”, zegt Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

nieuwe ct scannerAnita Arts, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Victor Groothengel,
general manager van Philips Health Systems Benelux, nemen de CT256, feestelijk in gebruik.

Geavanceerde apparatuur

De nieuwe, hoogkwalitatieve CT-scanners zorgen voor zeer accuraat beeld, tegen een lagere dosis straling. Het Flevoziekenhuis kan daardoor meer patiënten sneller helpen. De onderzoeken zijn bovendien minder belastend, omdat er minder contrastvloeistof en bètablokkers gebruikt hoeven te worden.

Nieuwe typen onderzoek

De nieuwe CT-scanners maken voor het Flevoziekenhuis nieuwe typen onderzoek mogelijk. Op 29 oktober heeft het eerste CT Cardiac onderzoek plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. Dit is een moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Dit onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. CT Cardiac is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar het Amsterdam UMC.

Healing environment

Tijdens het onderzoek verblijft de patiënt in een ruimte met Philips Ambient Experience, een combinatie van rustgevend licht, beeld en muziek waarbij de patiënt desgewenst zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek. Zo creëert het Flevoziekenhuis samen met Philips een “healing environment” voor patiënten.

Verbouwing

Het Flevoziekenhuis heeft geïnvesteerd in twee nieuwe CT scanners, ter vervanging van één bestaand exemplaar. De eerste nieuwe CT-scanner (CT 64) is eind vorig jaar in gebruik genomen, de tweede (CT256) volgde begin dit jaar. Na een intensieve verbouwing hebben alle ruimtes nu hun definitieve inrichting gekregen en wordt bij beide scanners een ‘healing environment’ aangeboden.

Groter investeringsprogramma

De aanschaf van de twee CT-scanners is onderdeel van een groter investeringsprogramma in apparatuur, Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het operatiekamercomplex. Het Flevoziekenhuis investeert verder in een tweede MRI-scanner. Naast de bestaande 1,5 Tesla wordt binnenkort een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) geleverd. Momenteel vindt de nieuwbouw plaats van vier nieuwe operatiekamers en een MRI-centrum. Daarnaast worden bestaande ruimtes verbouwd en verbeterd. Dit is nodig om in te spelen op de zorgvraag van patiënten en de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en (medische) techniek. Het MRI centrum en het nieuwe OK complex worden medio 2019 opgeleverd.

Radiologie

Op de afdeling Radiologie worden met zogenaamde beeldvormende technieken onderzoeken verricht en diagnoses gesteld. Met behulp van verschillende soorten apparatuur worden weefsels en organen van het lichaam zichtbaar gemaakt. Deze foto’s zijn voor artsen een onmisbaar hulpmiddel voor het vaststellen van afwijkingen of screenen van aandoeningen. Radiologie krijgt binnen de gezondheidszorg dan ook een steeds belangrijkere rol. Radiologie maakt gebruik van röntgen straling (röntgenfoto’s en CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden en radiogolven (MRI-scan). Jaarlijks vinden in het Flevoziekenhuis ca 110 duizend onderzoeken plaats.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het filmpje over de nieuwe CT-scanners in het Flevoziekenhuis: https://www.youtube.com/watch?v=XxZbP5U6aTc

 
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere opent extra poliklinische spreekuren om patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen goed op te kunnen vangen. Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen weken al extra patiënten uit Lelystad en omstreken opgevangen. Dat is goed verlopen.
“Voor alle patiënten uit Flevoland die met het Flevoziekenhuis contact zoeken, proberen wij een oplossing te vinden. Waar dat noodzakelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit. Ook onze patiënten in Almere kunnen dus blijven rekenen op de zorg die ze van ons gewend zijn. We willen patiënten uit Flevoland - in deze voor hen onzekere periode – laten weten dat zij bij ons welkom zijn”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

flevoziekenhuis voorgevel

Toename patiënten

Een aantal specialismen merkt al een duidelijke toename aan patiënten, waaronder Gynaecologie/Verloskunde, Maag-, Darm-, en Leverziekten (MDL), Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). Nu de MC IJsselmeerziekenhuizen op dit moment helaas geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen, verwacht het Flevoziekenhuis een verdere toename van patiënten.

Extra (avond)spreekuren

Om die reden opent het Flevoziekenhuis in Almere extra poliklinische spreekuren overdag en voor een aantal specialismen ook ’s avonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor MDL, waar eveneens de capaciteit voor onderzoeken wordt uitgebreid. Het Flevoziekenhuis verzorgt al langer de acute MDL-zorg voor patiënten uit MC Zuiderzee.
Verloskunde/Gynaecologie heeft de poliklinische spreekuren met twee uur per dag verlengd. Hiermee kan de toename van patiënten voorlopig worden opgevangen. De eerste patiënten uit Lelystad en omstreken zijn de afgelopen weken bevallen in Almere. Dat is goed verlopen. Het Flevoziekenhuis beschikt in Almere over voldoende capaciteit in de kraamsuites en verloskamers.
Aanvullend hierop wordt – afhankelijk van de extra zorgvraag - over de volle breedte van de aanwezige specialismen het aantal spreekuren uitgebreid, overdag en waar nodig ook ’s avonds. De specialismen Orthopedie, Radiologie, KNO en Dermatologie hebben al avondspreekuren.

Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp (SEH) van het Flevoziekenhuis in Almere is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en vangt in overleg met omliggende ziekenhuizen in de regio patiënten op die spoedeisende hulp nodig hebben.

Extra personeel

Het Flevoziekenhuis zet waar nodig extra personeel in. Dat gebeurt deels door bestaande medewerkers en artsen die (tijdelijk) meer gaan werken. Daarnaast wordt extra personeel geworven en aangenomen. Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen weken veel sollicitaties ontvangen en is nu in gesprek met kandidaten om openstaande vacatures in te vullen.

Speciaal telefoonnummer patiënten

Het Flevoziekenhuis heeft voor patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen een speciaal telefoonnummer geopend: 036-868 9704. Het nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Lees ook deze praktische informatie over de situatie rond de MC IJsselmeerziekenhuizen voor patiënten en medewerkers van de MC Groep.


  
Pin It

Op dinsdag 6 november gaf Kamla, vrijwilliger handmassage, de 20.000e handmassage die sinds 2012 door vrijwilligers in het Flevoziekenhuis zijn gegeven. Pien van Bueren, coördinator vrijwilligers, en Ingrid van der Voort, consulent complementaire zorg, zijn trots op hun vrijwilligers: "20.000 kadootjes, 20.000 momenten van oprechte aandacht en 20.000 keer een tevreden en blije patiënt. Chapeau!!"

Ingrid van der Voort startte in 2012 met de handmassages. Aanvankelijk met drie vrijwilligers, inmiddels is dat aantal gegroeid tot dertig. Ook het aantal afdelingen waar patiënten een handmassage kunnen krijgen, nam toe. Inmiddels kan dat op 6 afdelingen.

Train-de-trainers
De vrijwilligers handmassage gaan niet zomaar aan de slag. Zij lopen drie weken mee met een ervaren vrijwilliger die via het 'train-de-trainerprincipe' zijn opgeleid. Ook Kamla hoort bij deze groep vrijwilligers. Zij werkt al jaren één dagdeel per week op Verloskunde en begeleidt nu Jessie, nieuwe vrijwilliger handmassage.

Ook in het weekend
Op dit moment worden weer nieuwe vrijwilligers handmassage geworven. Ingrid: "We zoeken vrijwilligers speciaal voor het weekend, omdat we patiënten juist dan ook extra blij kunnen maken met dit speciale moment van aandacht."

handmassage 20000

Pin It