Het Flevoziekenhuis, de gemeente Almere en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben woensdag 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid - de Green Deal Zorg ondertekend. Daarnaast ontving het ziekenhuis het bronzen keurmerk van de Milieuthermometer Zorg uit handen van Jan Hoek, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing.

green deal
V.l.n.r.: De heer Schuurmans (directeur OFGV), mevrouw Fijn van Draat (lid raad van bestuur Flevoziekenhuis) en de heer Hoek (wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische vernieuwing)

De Green Deal Zorg is een duurzaamheidsconcept, ontwikkeld door en voor de zorgsector, met als doel de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. De Green Deal is een erkend alternatief voor de verplichte energie-audit die bedrijven vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten uitvoeren. Het format wordt onder meer gedragen door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerken en kennis delen

In de Green Deal Zorg in Almere hebben de betrokken partijen samenwerkingafspraken gemaakt om de milieuprestaties van de zorginstelling(en) te verbeteren en extra kansen voor een beter milieu te benutten. Annette Fijn van Draat, lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis: “Door met onder meer de gemeente Almere en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek de Green Deal van de zorg te ondertekenen, intensiveren we de regionale samenwerking op dit gebied. Daarnaast is het voor ons een belangrijke stap naar een verduurzaming van de bedrijfsvoering van ons ziekenhuis.”
Wethouder Hoek: “We staan voor een enorme duurzaamheidsopgave die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. We ondersteunen dit initiatief van het Flevoziekenhuis dan ook van harte. Door samen te werken en kennis te delen kun je sneller grotere stappen zetten.”
Bij de Green Deal Zorg in Almere zijn ook de provincie Flevoland, het Milieuplatform Zorg en de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland betrokken.

Milieuthermometer Zorg

De betrokken Almeerse partijen hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de Milieuthermometer Zorg: een milieumanagementsysteem waarmee een duurzame bedrijfsvoering op milieugebied wordt gestimuleerd en geborgd. Deze thermometer kent drie keurmerken: brons, zilver en goud.
De invoering van de Milieuthermometer geeft het Flevoziekenhuis meer verantwoordelijkheden en meer mogelijkheden om zelfstandig en planmatig milieumaatregelen door te voeren. Daarnaast vermindert het de regeldruk vanuit de toezichthoudende instantie: de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bronzen keurmerk Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis is al ruim een jaar bezig met de implementatie van de Milieuthermometer Zorg. Op de Dag van de Duurzaamheid ontving het ziekenhuis, uit handen van Jan Hoek, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing, officieel het bronzen certificaat.
Het Flevoziekenhuis heeft de intentie om in 2021 het zilveren keurmerk binnen te halen.

Op termijn

Met het ondertekenen van de Green Deal, onderschrijft de gemeente Almere het belang van het verduurzamen van de zorgsector. De Green Deal Zorg sluit ook goed aan bij de ambities van de gemeente om circulair en energie neutraal te worden. Het is bovendien een positief signaal naar andere zorginstellingen die ook aansluiting kunnen vinden bij de Green Deal.
Pin It
Op 4 oktober is de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl gelanceerd. Met dit gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. U kunt ziekenhuizen per behandeling onderling vergelijken of kijken hoe zij presteren ten opzichte van het landelijke gemiddelde of de geldende kwaliteitsnorm.

check je ziekenhuis

Vergelijken

Op Ziekenhuischeck kunt u als patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Ieder ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck, om meer inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager?

Samenwerking

Veelvoorkomende behandelingen, zoals een staaroperatie, worden in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd. Voor andere operaties wordt u soms doorverwezen naar een ziekenhuis dat hierin is gespecialiseerd. Ook deze informatie is inzichtelijk gemaakt: voor welke operaties en behandelingen kunt u bij ons terecht en voor welke operaties en behandelingen bestaat een samenwerkingsverband?

Landelijke cijfers

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden door onze zorgverleners gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ziekenhuischeck.nl komt in de plaats van het Kwaliteitsvenster.

Wilt u meer weten over de kwaliteit en veiligheid van zorg van het Flevoziekenhuis? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl/flevoziekenhuis
Pin It
De priklocatie van het Flevoziekenhuis in zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere Buiten is vanaf 6 oktober ook geopend op zaterdagochtend: van 9.00 – 10.30 uur. Hiermee wil het ziekenhuis extra service bieden aan de inwoners van Almere. Zij kunnen hier - zonder afspraak - bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek.

priklab 2018

Aanleiding is de wens van patiënten en zorgverzekeraars en het grote aantal patiënten dat op zaterdag de priklocatie in het ziekenhuis in Almere Stad bezoekt.
De openstelling op zaterdag is een proef die in ieder geval duurt tot 1 januari 2019. Na een evaluatie wordt besloten of de proef wordt omgezet naar een definitieve zaterdagopenstelling van deze prikpost.

Prikposten

Naast de prikpost in Buitenhaeghe heeft het Flevoziekenhuis prikposten in de huisartsenpraktijken van Medi-Mere in Stad, Haven, Buiten en Poort. Deze zijn geopend van 8.00 - 10.00 uur en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast werkt het Flevoziekenhuis samen met de vrijgevestigde huisartspraktijken van Het Duyfken, Homerus, Didden en De Vliegeraar. Bij deze praktijken kunnen patiënten op afspraak terecht om bloed te prikken.

Laboratorium Bloedafname

Uiteraard zijn alle patiënten ook welkom op het laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Ook hier kunnen zij zonder afspraak bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek. Dit laboratorium is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
Patiënten van de Trombosedienst Flevoland kunnen op maandag t/m vrijdag 7.30 - 12.00 uur terecht bij het Laboratorium.

Meer informatie over bloedprikken in de priklocaties van het Flevoziekenhuis is te vinden op: www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken.
  
Pin It

Het HIV-behandelcentrum van het Flevoziekenhuis is opnieuw HKZ-gecertificeerd. Het certificaat geeft aan dat het ziekenhuis wederom voldoet aan de landelijke normen van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB). Het centrum behaalde met nul verbeterpunten een 100%-score op thema’s als zorgprocessen, bereikbaarheid en kwaliteitscyclus.

hiv team 2

“In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de zorg voor patiënten met hiv (humaan immunodeficiëntie-virus)”, zegt Internist – infectioloog Judith Branger. “Van een dodelijke ziekte is een hiv-infectie een chronische aandoening geworden. Mensen met een hiv-infectie moeten levenslang medicatie gebruiken, maar kunnen gezond oud worden. Wij zien patiënten driemaal per jaar om hen daarbij te begeleiden.”

Het hiv-behandelcentrum van het Flevoziekenhuis is een van de 27 Nederlandse behandelcentra. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Dat maakt de zorg laagdrempelig en ‘dichtbij’ de patiënt. Het team van het hiv-behandelcentrum bestaat uit twee internist-infectiologen (Judith Branger en  Renée Douma) en verpleegkundig specialist Tine Duijf.

Het HKZ- (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-certificaat geeft patiënten de garantie dat zij goede verantwoorde zorg ontvangen. Dat was altijd al zo, maar nu is opnieuw ‘officieel’ vastgesteld.


Pin It
Het Flevoziekenhuis ontving deze week het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk van de Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep). Daarmee voldoen zowel de vaatzorg als de spataderzorg van het ziekenhuis aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door de patiëntenvereniging, in nauwe samenwerking met de betrokken beroepsgroepen.

“Door consequent de kwaliteit te monitoren en waar nodig te verbeteren, hebben wij al jaren het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk”, legt vaatchirurg Laurens Huisman uit. “Onze afdelingen dermatologie en vaatchirurgie werken heel goed samen, dat is essentieel voor het leveren van hoogwaardige spatader- en vaatzorg.”

vaat spataderkeurmerk 2018

Op www.harteraad.nl/informatie/vaatkeurmerk en www.harteraad.nl/informatie/spataderkeurmerk kunnen patiënten zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk en/of Spataderkeurmerk 2018 hebben. Beide keurmerken helpen patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg en spataderzorg wordt aangeboden.

Harteraad

Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

 
Pin It