Met ingang van 29 november kunnen patiënten op de verpleegafdelingen van het Flevoziekenhuis een tablet lenen. Via de Flevo Gastvrij app die op de tablet geïnstalleerd is, kunnen zij tv kijken, radio luisteren, spelletjes spelen en surfen op het internet. Daarnaast vinden ze in de app praktische informatie over hun verblijf op de verpleegafdeling. De app Flevo Gastvrij is ook te downloaden via de App Store en Google Play en zo te gebruiken op een zelf meegebrachte smartphone of tablet.

tablet verpleegafdeling

Voor het lenen van een tablet kan de patiënt op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur terecht bij mijnInfopunt, direct naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en na het invullen en ondertekenen van een bruikleenovereenkomst, krijgt de patiënt de tablet mee.

Beveiliging

Na inleveren bij ontslag van de patiënt wordt de tablet teruggezet naar de fabrieksinstellingen en gereinigd volgens het schoonmaakprotocol. De tablet is daarnaast technisch zo geprogrammeerd dat deze onbruikbaar is buiten de muren van het ziekenhuis.
   
   
Pin It

In de week van 26 november verschijnt de nieuwe Thuis. In deze editie aandacht voor de Downpoli. Kinderarts Anne-Marie van Wermeskerken, kinderfysiotherapeut Jolande Schotman en de moeder van Sienna vertellen over hun ervaringen tijdens 10 jaar Downpoli. Ook een portret van kinderarts Martijn Bakker en het verhaal van Iza en Marion over hun vrijwilligerswerk voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.

In deze Thuis verder aandacht voor de nieuwe mogelijkheden van de afdeling Intensive care. Intensivist Mengalvio Sleeswijk: “Nieuwe beademingsmachines, de bedfiets en nieuwe medicijnen zorgen ervoor dat patiënten zo vlot en fit mogelijk de Intensive care verlaten.” En neuroloog Irene Bronner over de toenemende behandelmogelijkheden bij een beroerte: “Alle patiënten met uitval in de afgelopen 24 uur moeten worden gezien in het dichtstbijzijnde stroke-centrum.”

'Thuis' is het informatiemagazine van het Flevoziekenhuis dat driemaal per jaar huis-aan-huis wordt verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi.

thuis 2018 11

Pin It
De huisartsen in Almere en de dermatologen van het Flevoziekenhuis gebruiken de app Patiëntoverleg in ZorgDomein voor teleconsultatie. De app maakt laagdrempelig patiëntoverleg tussen huisarts en dermatoloog mogelijk en kan worden ingezet bij twijfel over bijna alle dermatologische aandoeningen. Nadat de huisarts een foto van een afwijkende huidaandoening met de mobiele telefoon heeft verstuurd, antwoordt de dermatoloog binnen 3 dagen met een diagnose en/of een behandeladvies. In meer dan 80% van de gevallen is een verwijzing en een ziekenhuisbezoek daarna niet meer nodig. Dit sluit aan bij de ambitie van het Flevoziekenhuis om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

ZorgDomein Patientoverleg

Voordelen van teledermatologie

Het voordeel van het gebruik van de app voor huisarts én patiënt is dat er nauwelijks tot geen wachttijden zijn, wat meestal wel het geval is bij een bezoek aan het ziekenhuis. De patiënt bespaart ook reiskosten, reistijd en (soms) parkeerkosten. De kosten van de teleconsultatie - ongeveer 50 euro - gaan wel af van het eigen risico van de patiënt, maar dit komt in plaats van het ziekenhuisbezoektarief. Teleconsultatie is daardoor voor de patiënt aanzienlijk goedkoper.

Geslaagde pilot

In de pilot van vier maanden heeft een aantal huisartsen met een mobiele telefoon digitale foto’s van afwijkende huidaandoeningen van patiënten via de beveiligde app naar de dermatoloog verstuurd. Na een evaluatie is besloten om de app Patiëntoverleg over heel Almere uit te rollen. De app wordt bij alle huisartsen in Almere onder de aandacht gebracht met het verzoek de app te installeren op hun telefoon.
Een volgende stap is dat gezamenlijk wordt bekeken welke specialismes aan de app kunnen worden toegevoegd, om laagdrempelig overleg tussen huisarts en specialist breder te faciliteren en de voordelen ervan beter te benutten.

  
Pin It
Het Flevoziekenhuis is positief over het op 22 november bereikte akkoord tussen het St. Jansdal ziekenhuis en de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen over de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad. “We zijn blij voor alle bewoners en patiënten, huisartsen en medewerkers in Lelystad en omgeving, dat er voor een belangrijk deel van de ziekenhuiszorg nu een oplossing gevonden is. Hiermee komt er hopelijk snel een einde aan een periode van spanning en onduidelijkheid, al zijn we er ons van bewust dat het uitblijven van een volwaardige spoedeisende hulp en verloskunde veel impact heeft. We wensen onze collega’s in Lelystad, Dronten en Harderwijk veel succes voor de toekomst. Waar wij kunnen ondersteunen, blijven we dat doen. We kijken uit naar een goede samenwerking”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

mc zuiderzee


Het St. Jansdal is voornemens per 1 maart 2019 een doorstart te maken in Lelystad. Tot 1 maart 2019 blijft de curator verantwoordelijk. Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen tijd extra patiënten uit Lelystad en omstreken opgevangen. Dat is goed verlopen.

“Het Flevoziekenhuis zal - net als in de afgelopen periode - in ieder geval een belangrijk deel van de acute zorg gaan verlenen aan de bewoners en patiënten van Lelystad en omgeving, waaronder spoedeisende zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde. Daar zijn we op voorbereid. Verder blijft van kracht dat alle patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis van harte welkom zijn in Almere en kunnen rekenen op goede zorg. Wij blijven de situatie goed monitoren. Waar dat noodzakelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit en zetten we extra personeel in, voor zover mogelijk. Ook onze patiënten in Almere kunnen dus blijven rekenen op de zorg die ze van ons gewend zijn”, aldus Anita Arts.

Er is op dit moment nog geen overeenstemming bereikt over de ziekenhuis zorg in noordelijk Flevoland, maar ook daar lijkt gelukkig een oplossing in zicht.

Pin It
Eén op de tien baby’s wordt in Nederland te vroeg geboren. De afdeling Neonatologie van het Flevoziekenhuis vangt als post IC-high care centrum elk jaar ruim 300 te vroeg geboren baby’s op. Deze baby’s liggen enkele weken tot maanden in het ziekenhuis en krijgen intensieve zorg. Op Wereld Prematuren Dag, zaterdag 17 november, is internationaal stilgestaan bij vroeggeboren kinderen. Alle ouders ontvingen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen een attentie. Zo ook Quirine, moeder van Kai, geboren bij 28 weken zwangerschap.

Baby Kai is bij 28 weken zwangerschap in ziekenhuis Isala in Zwolle geboren. Hij woog toen 1360 gram. Na de eerste spannende weken in de couveuse maakte Kai zulke grote sprongen dat hij overgeplaatst kon worden naar het Flevoziekenhuis.

wereld prematurendagQuirine, de moeder van Kai, werd op Wereld Prematuren Dag, 
verrast door de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.
De vereniging gaf alle ouders van te vroeg geborenen in tachtig ziekenhuizen
een goodiebag en fotoshoot van de Stichting Earlybirds Fotografie.

De afdeling Neonatologie van het Flevoziekenhuis heeft een zogenaamde post IC-high care functie voor onder meer heel Flevoland, Amsterdam en ’t Gooi. Het Flevoziekenhuis vangt te vroeg geboren baby’s op vanaf 32 weken, en ontvangt stabiele baby’s vanuit een neonatale intensive care unit (NICU) bij een termijn van 30 weken.

Eén kilo

De baby’s van vaak nauwelijks meer dan één kilo blijven soms wel tien weken op de afdeling Neonatologie. Kinder-neonatologieverpleegkundige Manouk Visser: “Als je baby te vroeg geboren wordt, is er geen sprake van de bekende roze wolk. Je ziet ouders in de meest kwetsbare situatie. Wij ondersteunen ouders bij het verzorgen en leren kennen van hun baby. Het is belangrijk dat ze, ondanks alles, vertrouwd raken met hun kind en tegen het eind klaar zijn om samen als nieuw, kersvers gezin naar huis te gaan.”

Elke verandering in gedrag

De prematuur geboren baby’s worden vaak ondersteund bij hun ademhaling, liggen aan de monitor, hebben een infuus en vaak een maagsonde. Ze worden goed in de gaten gehouden, want ze kunnen ineens heel ziek worden. Manouk: “De ouders kunnen heel veel bij hun kind zijn. Zij zien elke verandering in gedrag van hun kindje. Maar ook wij leren het kind ‘te lezen’ gedurende de opname en zien wanneer het voor- of achteruit gaat. Wij verzamelen alle informatie en zijn de ‘tolk’ van de kinderen naar de kinderarts/neonatoloog toe.”

Mooi moment

Manouk is blij als ze ziet dat een baby het goed doet. “Ik ben samen met de ouders blij met elke mijlpaal, hoe klein ook. Bijvoorbeeld als het kindje de 2 kilo heeft bereikt in groei, uit de couveuse mag en in een wiegje mag slapen, of goed uit de borst kan drinken. Kai weegt nu 2350 gram en mag waarschijnlijk over twee tot drie weken naar huis. Het is een mooi moment als de baby uiteindelijk gezond en op gewicht samen met de ouders naar huis gaat.”
Pin It