Het Flevoziekenhuis in Almere kreeg op maandag 10 september het officiële NIAZ–Qmentum certificaat voor haar kwaliteitssysteem uitgereikt. Het ziekenhuis is hiermee voor een periode van 4 jaar (t/m 2022) opnieuw geaccrediteerd. “Ik mag u feliciteren met dit mooie resultaat! We hebben op 1851 normen getoetst, u heeft 99% van de gouden normen behaald. Dat is een heel hoge score. U bent met vlag en wimpel geslaagd!”, aldus Ellen Joan van Vliet, directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die het accreditatiebewijs overhandigde. “Hiermee wordt bevestigd dat de zorg in het Flevoziekenhuis aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoet.

niaz 2018 1
Directeur van het NIAZ, Ellen Joan van Vliet (rechts), overhandigt het NIAZ-Qmentum-certificaat
aan Anita Arts (midden), voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Edo Schubert (links),
lid raad van bestuur Flevoziekenhuis en verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dat is goed nieuws voor bewoners van Almere en de regio, voor onze patiënten en voor onze zorgpartners waar we veel mee samenwerken, zoals de huisartsen en Amsterdam UMC”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “We zijn er erg blij mee en trots op onze artsen, verpleegkundigen en andere collega’s, die samen voor dit geweldige resultaat hebben gezorgd!”

Internationaal normenkader

Het Flevoziekenhuis was al NIAZ geaccrediteerd. Deze Qmentum-accreditering gaat een stap verder. Niet alleen de afspraken over de zorg worden intensief getoetst, maar er moet ook herhaaldelijk worden aangetoond dat de zorg in de praktijk ook wordt verleend zoals het hoort. In juni 2018 ontving het Flevoziekenhuis gedurende 5 dagen auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die de kwaliteit en veiligheid van zorg grondig hebben doorgelicht. Dat is gebeurd aan de hand van het internationale normenkader van NIAZ-Qmentum. Het Flevoziekenhuis werd in totaal op 1851 normen getoetst, gericht op onderwerpen die direct en concreet over patiëntenzorg gaan zoals: medicatieveiligheid, veilige meldcultuur, hygiëne en het voorkomen van infecties, patiëntidentificatie, het verstrekken van goede informatie aan patiënten, voldoen aan de meest recente medische en verpleegkundige richtlijnen en goede dossiervoering. Daarnaast zijn er normensets die toezien op de juiste randvoorwaarden: zoals het onderhoud van medische apparatuur, het kunnen aantonen dat medewerkers de juiste training en opleiding hebben gehad en de wijze van besturen, leiderschap en toezicht.

Met een loep door het ziekenhuis

Het NIAZ auditteam toonde zich na afloop van de auditweek in juni onder de indruk van de behaalde resultaten: “Wij hebben met een loep door uw ziekenhuis gelopen. Wij zijn daarbij streng geweest. U heeft met 95% op álle normen (goud, platina en diamant), 99% op de gouden (verplichte) normen en 100% op de VIR’s (verplichte instellingsrichtlijnen) uitzonderlijk goed gescoord. Kortom, een over de hele breedte heel goed resultaat”, concludeerde de voorzitter van het NIAZ auditteam in juni aan het einde van de auditweek. “U heeft ons teamspirit en veranderingskracht laten zien”.

De goede score werd op vrijdag 31 augustus bekrachtigd door de directeur van het NIAZ na een positief advies van het College Kwaliteitsverklaringen en is daarmee officieel. Bij het eindoordeel is ook de verbetercultuur, interne auditsystematiek en de besturing van het ziekenhuis meegenomen.

Voortdurende verbetering

Eén van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Het Flevoziekenhuis hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoge kwaliteit van zorg voor patiënten en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen. Edo Schubert, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg: “Het feit dat we de NIAZ-Qmentum-accreditatie in één keer met deze cijfers hebben behaald, toont aan dat er vertrouwen is in onze aanpak. De grootste winst is dat het ‘kwaliteitsdenken’ nu van alle medewerkers is. Iedereen begrijpt én pakt zijn eigen rol in het continu verbeteren van onze zorg. Dat ervaart de patiënt bij elk contact, van verpleegkundige tot laborant, van fysiotherapeut tot arts. Met de verlenging van deze ziekenhuisbrede accreditatie hebben we een stevig fundament gelegd waarop we de komende jaren kunnen doorbouwen. Natuurlijk is het zaak dit mooie resultaat ook te blijven borgen in de toekomst”.

Het goede resultaat wordt gevierd met een barbecue voor medewerkers en vrijwilligers.

niaz 2018 2Trotse en blije medewerkers van het Flevoziekenhuis.

 
Pin It
De afdeling Orthopedie van het Flevoziekenhuis organiseert op woensdag 12 september a.s. opnieuw een informatieavond over artrose aan de knie en heup. Een orthopedisch chirurg vertelt over deze veel voorkomende vorm van gewrichtsslijtage: wat zijn de symptomen, oorzaken, mogelijke behandelingen en wat kun je als patiënt doen om pijn en andere klachten te verminderen?
Naast een algemene presentatie over artrose is er aandacht voor preventieve behandelingen, waarvoor onder meer een diëtist en een fysiotherapeut aanwezig zijn. Ook worden presentaties gegeven over de totale knie- en heupprothese waarin wordt uitgelegd wat een prothese precies is en doet en hoe een prothese-operatie eruitziet.

Artrosebijeenkomst

Doelgroep

De orthopedisch chirurgen willen door deze informatiebijeenkomst meer bekendheid geven aan de symptomen en klachten van artrose en aan de behandeling ervan.
De informatieavond is bedoeld voor mensen met pijn en artrose-gerelateerde klachten in de heup of knie. Ook partners zijn van harte welkom.

Praktische informatie

De informatieavond vindt plaats op woensdag 12 september van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium op de 2e verdieping van het Flevoziekenhuis. Inloop is vanaf 18.45 uur.

Aanmelden

N.B. Het maximaal aantal deelnemers aan de informatiebijeenkomst Artrose is inmiddels bereikt. Dat betekent dat wij u helaas niet meer kunnen inschrijven voor de avond.

Nieuwe datum
Vanwege het succes plant de afdeling Orthopedie binnenkort een nieuwe informatiebijeenkomst over artrose in. Deze bijeenkomst vindt waarschijnlijk nog dit jaar plaats of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019. Hou onze website en sociale media in de gaten voor de nieuwe datum.

Artrose

Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het bewegingsapparaat, waarbij het kraakbeen wordt afgebroken en ook het bot onder het kraakbeen vervormt. De kwaliteit van zowel het kraakbeen als het bot gaat geleidelijk achteruit. Zo’n 1 miljoen mensen in Nederland hebben last van deze vorm van slijtage van hun gewrichten, en deze groep groeit nog steeds.
Pin It
Begin deze maand ontving de Mammapoli van het Flevoziekenhuis voor de achtste achtereenvolgende keer het roze lintje van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN). Oncologisch chirurg Gwen Diepenhorst is blij met deze erkenning van de kwaliteit van de borstkankerzorg die het ziekenhuis biedt. “Onze patiënten vinden het heel prettig dat ze in principe altijd één hoofdbehandelaar hebben. Wij kunnen zo persoonlijke zorg bieden met één duidelijk aanspreekpunt. Daarnaast scoren we goed op bereikbaarheid en een snelle doorlooptijd”, aldus Diepenhorst.

roze lintje BVN 2018 def

Samen Beslissen

De BVN besteedt voor het tweede jaar op rij veel aandacht aan het onderwerp gedeelde besluitvorming, ook wel Samen Beslissen genoemd. Hierbij wordt de patiënt uitgenodigd en ondersteund om samen met zijn of haar zorgverlener, na te denken en te beslissen over de behandeling die het beste bij haar of hem past. Collega-chirurg Suzan van der Meij: “Dat is belangrijk omdat bij borstkanker in veel gevallen meerdere behandelopties mogelijk zijn. De keuze voor een behandeling, of het achterwege laten ervan, hangt nauw samen met wat een patiënt belangrijk vindt in haar of zijn leven. Van onze borstkankerpatiënten geeft 94% aan dat hun wensen helemaal of grotendeels zijn meegenomen bij de keuze van hun behandeling of operatie. We werken er hard aan om dat percentage nog verder te verhogen.”

Samenwerking AMC

Het Flevoziekenhuis heeft de toekenning van het lintje mede te danken aan de nauwe samenwerking met het AMC. Het team van de Mammapoli maakt gebruik van de hoogwaardige faciliteiten van het academische ziekenhuis en daarnaast worden patiënten met borstkanker uit de regio Amsterdam voor een belangrijk deel in Almere geopereerd.

Monitor Borstkankerzorg

In de Monitor Borstkankerzorg wordt informatie gegeven over het zorgaanbod van ziekenhuizen en de ervaringen van patiënten met de borstkankerzorg. Het roze lintje is onderdeel van de monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe dit op diverse criteria scoort. De criteria zijn opgesteld door BVN en zijn gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg. Ziekenhuizen die aan voldoende van deze criteria voldoen, krijgen het roze lintje.
  
Pin It
Deze week brachten cardioloog Aukje en doktersassistent Suzanne van het Flevoziekenhuis een bezoek aan de Oostvaarderskliniek in Almere. In Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek worden mensen behandeld die TBS met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. Een tiental patiënten werd onderzocht op hartklachten.

oostvaarderskliniek

Hartklachten als bijwerking op antipsychoticum

De patiënten krijgen tijdens hun psychiatrische behandeling in de kliniek een bepaald type antipsychoticum waarbij hartritmestoornissen en hartfalen als bijwerkingen kunnen optreden. Via lichamelijk onderzoek en een ECG beoordeelden de cardiologen de gezondheidstoestand van de patiënten.

Cardioloog Aukje vertelt over deze bijzondere vorm van zorg op maat: “De patiënten die wij hebben onderzocht, verblijven op de afdeling voor crisiszorg. Het zijn ernstig psychiatrisch zieke patiënten. Het antipsychoticum dat zij krijgen, werkt enigszins, met name op het verminderen van agressie. Op andere antipsychotica reageren zij niet. Tijdens het juist instellen van de medicatie moet men bedacht zijn op hartklachten.

Onderzoek ter plekke

Het onderzoek werd in de Oostvaarderskliniek gedaan omdat het voor deze groep patiënten te stressvol is om naar het Flevoziekenhuis vervoerd te worden. Maar ook voor het begeleidende personeel van beide zorginstellingen zou dat een uitdaging zijn, omdat het veelal zwaarbewaakte patiënten betreft. Over een aantal maanden vindt een vervolgonderzoek plaats.
Pin It
De specialisten van het Wond expertise centrum (WEC) van het Flevoziekenhuis hebben de krachten gebundeld met Zorggroep Almere om de beste mogelijke wondzorg te kunnen bieden aan de inwoners van Almere. Ook de vrijgevestigde huisartsen hebben zich hierbij aangesloten. Almere is daarmee een van de weinige plekken in Nederland waar deze laagdrempelige transmurale zorg voor patiënten met een complexe wond beschikbaar is.

wond expertise centrum 2

Het Wond expertise centrum van het Flevoziekenhuis bestaat uit een team van professionals op het gebied van diabetes, dermatologie, plastische chirurgie, complexe wonden en chirurgie. Al deze zorgverleners brengen hun eigen deskundigheid en ervaring in op het gebied van wonden en wondbehandeling.
Zij werken nu samen met de huisartsen en wijkverpleegkundigen in Almere. Gezamenlijk zijn duidelijke afspraken gemaakt over de behandeling van wonden, onder meer over het gebruik van materialen, verwijzing naar het ziekenhuis en de overdracht met de wijkverpleging. Patiënten krijgen zo optimale wondzorg, in het ziekenhuis én thuis.

Grootste symposium

Om deze intensieve samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kracht bij te zetten werd in april van dit jaar het grootste medische symposium ooit in Almere gehouden. Meer dan 200 zorgprofessionals kwamen samen om de wondzorg in Almere te bespreken en te optimaliseren.

 
Pin It