Recent zijn de eerste zogenaamde CT-Cardiac onderzoeken met succes in het Flevoziekenhuis uitgevoerd. Dit is een zeer moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Via een infuus met contrastvloeistof en een hoogwaardige CT-scanner worden beelden gemaakt van de kransslagaders, maar ook van andere structuren zoals hartspier en hartkleppen. Bij patiënten met hartklachten kan door deze nieuwe vorm van hartdiagnostiek heel nauwkeurig worden uitgesloten of er sprake is van kransslagvatlijden.

ct cardiac onderzoek

De heer Smitz uit Almere (rechts) is de eerste patiënt bij wie een hartonderzoek met de CT-scanner in het Flevoziekenhuis werd uitgevoerd. Het onderzoek is goed verlopen. Hij is na afloop in de bloemetjes gezet door cardioloog Nick Bijsterveld (links) en radioloog Hanneke de Bruine (midden).

Dit nieuwe onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. Zo’n onderzoek heeft altijd een bepaald risico en is voor patiënten minder aangenaam. De nieuwe methode is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar andere ziekenhuizen. De behandeling is een resultaat van goede samenwerking tussen de cardiologen en de radiologen en de collega’s van beide afdelingen.

Beleving

Het onderzoek met de nieuwe CT-scanners is prettiger voor patiënten. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt in een ruimte met rustgevend licht. Er kan ook worden gewerkt met beeld en muziek die de patiënt zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek.

Twee nieuwe geavanceerde CT-scanners

Het onderzoek is mogelijk geworden door de ingebruikname van een nieuwe, geavanceerde CT 256 scanner. Het Flevoziekenhuis heeft 2 nieuwe CT-scanners van Philips in gebruik genomen. Dit maakt onderdeel uit van een groter investeringsprogramma waarin ook de aanschaf van een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) en de gedeeltelijke nieuwbouw en modernisering van de operatiekamers zijn opgenomen. De oplevering hiervan staat voor 2019 in de planning.
  
  
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere heeft op 8 november op feestelijke wijze twee nieuwe, geavanceerde Philips CT-scanners met Ambient Experience in gebruik genomen. “Met name de 256 slice CT-scanner is een zeer geavanceerd apparaat. Hiermee beschikt het Flevoziekenhuis over de laatste techniek en lopen we voorop in de regio. Dat is goed nieuws voor onze patiënten en huisartsen en daar gaat het om. De toegangstijd is nu heel kort. Patiënten kunnen vrijwel direct bij ons terecht voor een onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in een voor de patiënt en medewerker prettige ruimte met rustgevend licht. In alle opzichten een sprong vooruit”, zegt Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

nieuwe ct scannerAnita Arts, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Victor Groothengel,
general manager van Philips Health Systems Benelux, nemen de CT256, feestelijk in gebruik.

Geavanceerde apparatuur

De nieuwe, hoogkwalitatieve CT-scanners zorgen voor zeer accuraat beeld, tegen een lagere dosis straling. Het Flevoziekenhuis kan daardoor meer patiënten sneller helpen. De onderzoeken zijn bovendien minder belastend, omdat er minder contrastvloeistof en bètablokkers gebruikt hoeven te worden.

Nieuwe typen onderzoek

De nieuwe CT-scanners maken voor het Flevoziekenhuis nieuwe typen onderzoek mogelijk. Op 29 oktober heeft het eerste CT Cardiac onderzoek plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. Dit is een moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Dit onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. CT Cardiac is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar het Amsterdam UMC.

Healing environment

Tijdens het onderzoek verblijft de patiënt in een ruimte met Philips Ambient Experience, een combinatie van rustgevend licht, beeld en muziek waarbij de patiënt desgewenst zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek. Zo creëert het Flevoziekenhuis samen met Philips een “healing environment” voor patiënten.

Verbouwing

Het Flevoziekenhuis heeft geïnvesteerd in twee nieuwe CT scanners, ter vervanging van één bestaand exemplaar. De eerste nieuwe CT-scanner (CT 64) is eind vorig jaar in gebruik genomen, de tweede (CT256) volgde begin dit jaar. Na een intensieve verbouwing hebben alle ruimtes nu hun definitieve inrichting gekregen en wordt bij beide scanners een ‘healing environment’ aangeboden.

Groter investeringsprogramma

De aanschaf van de twee CT-scanners is onderdeel van een groter investeringsprogramma in apparatuur, Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het operatiekamercomplex. Het Flevoziekenhuis investeert verder in een tweede MRI-scanner. Naast de bestaande 1,5 Tesla wordt binnenkort een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) geleverd. Momenteel vindt de nieuwbouw plaats van vier nieuwe operatiekamers en een MRI-centrum. Daarnaast worden bestaande ruimtes verbouwd en verbeterd. Dit is nodig om in te spelen op de zorgvraag van patiënten en de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en (medische) techniek. Het MRI centrum en het nieuwe OK complex worden medio 2019 opgeleverd.

Radiologie

Op de afdeling Radiologie worden met zogenaamde beeldvormende technieken onderzoeken verricht en diagnoses gesteld. Met behulp van verschillende soorten apparatuur worden weefsels en organen van het lichaam zichtbaar gemaakt. Deze foto’s zijn voor artsen een onmisbaar hulpmiddel voor het vaststellen van afwijkingen of screenen van aandoeningen. Radiologie krijgt binnen de gezondheidszorg dan ook een steeds belangrijkere rol. Radiologie maakt gebruik van röntgen straling (röntgenfoto’s en CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden en radiogolven (MRI-scan). Jaarlijks vinden in het Flevoziekenhuis ca 110 duizend onderzoeken plaats.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het filmpje over de nieuwe CT-scanners in het Flevoziekenhuis: https://www.youtube.com/watch?v=XxZbP5U6aTc

 
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere opent extra poliklinische spreekuren om patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen goed op te kunnen vangen. Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen weken al extra patiënten uit Lelystad en omstreken opgevangen. Dat is goed verlopen.
“Voor alle patiënten uit Flevoland die met het Flevoziekenhuis contact zoeken, proberen wij een oplossing te vinden. Waar dat noodzakelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit. Ook onze patiënten in Almere kunnen dus blijven rekenen op de zorg die ze van ons gewend zijn. We willen patiënten uit Flevoland - in deze voor hen onzekere periode – laten weten dat zij bij ons welkom zijn”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

flevoziekenhuis voorgevel

Toename patiënten

Een aantal specialismen merkt al een duidelijke toename aan patiënten, waaronder Gynaecologie/Verloskunde, Maag-, Darm-, en Leverziekten (MDL), Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). Nu de MC IJsselmeerziekenhuizen op dit moment helaas geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen, verwacht het Flevoziekenhuis een verdere toename van patiënten.

Extra (avond)spreekuren

Om die reden opent het Flevoziekenhuis in Almere extra poliklinische spreekuren overdag en voor een aantal specialismen ook ’s avonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor MDL, waar eveneens de capaciteit voor onderzoeken wordt uitgebreid. Het Flevoziekenhuis verzorgt al langer de acute MDL-zorg voor patiënten uit MC Zuiderzee.
Verloskunde/Gynaecologie heeft de poliklinische spreekuren met twee uur per dag verlengd. Hiermee kan de toename van patiënten voorlopig worden opgevangen. De eerste patiënten uit Lelystad en omstreken zijn de afgelopen weken bevallen in Almere. Dat is goed verlopen. Het Flevoziekenhuis beschikt in Almere over voldoende capaciteit in de kraamsuites en verloskamers.
Aanvullend hierop wordt – afhankelijk van de extra zorgvraag - over de volle breedte van de aanwezige specialismen het aantal spreekuren uitgebreid, overdag en waar nodig ook ’s avonds. De specialismen Orthopedie, Radiologie, KNO en Dermatologie hebben al avondspreekuren.

Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp (SEH) van het Flevoziekenhuis in Almere is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en vangt in overleg met omliggende ziekenhuizen in de regio patiënten op die spoedeisende hulp nodig hebben.

Extra personeel

Het Flevoziekenhuis zet waar nodig extra personeel in. Dat gebeurt deels door bestaande medewerkers en artsen die (tijdelijk) meer gaan werken. Daarnaast wordt extra personeel geworven en aangenomen. Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen weken veel sollicitaties ontvangen en is nu in gesprek met kandidaten om openstaande vacatures in te vullen.

Speciaal telefoonnummer patiënten

Het Flevoziekenhuis heeft voor patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen een speciaal telefoonnummer geopend: 036-868 9704. Het nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Lees ook deze praktische informatie over de situatie rond de MC IJsselmeerziekenhuizen voor patiënten en medewerkers van de MC Groep.


  
Pin It

Op dinsdag 6 november gaf Kamla, vrijwilliger handmassage, de 20.000e handmassage die sinds 2012 door vrijwilligers in het Flevoziekenhuis zijn gegeven. Pien van Bueren, coördinator vrijwilligers, en Ingrid van der Voort, consulent complementaire zorg, zijn trots op hun vrijwilligers: "20.000 kadootjes, 20.000 momenten van oprechte aandacht en 20.000 keer een tevreden en blije patiënt. Chapeau!!"

Ingrid van der Voort startte in 2012 met de handmassages. Aanvankelijk met drie vrijwilligers, inmiddels is dat aantal gegroeid tot dertig. Ook het aantal afdelingen waar patiënten een handmassage kunnen krijgen, nam toe. Inmiddels kan dat op 6 afdelingen.

Train-de-trainers
De vrijwilligers handmassage gaan niet zomaar aan de slag. Zij lopen drie weken mee met een ervaren vrijwilliger die via het 'train-de-trainerprincipe' zijn opgeleid. Ook Kamla hoort bij deze groep vrijwilligers. Zij werkt al jaren één dagdeel per week op Verloskunde en begeleidt nu Jessie, nieuwe vrijwilliger handmassage.

Ook in het weekend
Op dit moment worden weer nieuwe vrijwilligers handmassage geworven. Ingrid: "We zoeken vrijwilligers speciaal voor het weekend, omdat we patiënten juist dan ook extra blij kunnen maken met dit speciale moment van aandacht."

handmassage 20000

Pin It
mc zuiderzee


Veelgestelde vragen en antwoorden

Er worden vragen gesteld door patiënten uit de MC IJsselmeerziekenhuizen over verwijsbrieven, het aanmelden als nieuwe patiënt bij het Flevoziekenhuis en het voortzetten van behandelingen in het Flevoziekenhuis. Lees hier alle veelgestelde vragen en antwoorden.
Patiënten die vragen hebben of een afspraak willen maken, kunnen telefonisch contact opnemen via (036) 868 9704.

Regeling Zilveren Kruis m.b.t. vervoerskosten IJsselmeerziekenhuizen

Tegemoetkoming in vervoerskosten (tot 1-4-2019) voor patiënten die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of patiënten die wonen in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers. Lees meer op de website van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Informatie voor medewerkers van de MC groep

Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor medewerkers van de MC groep die vragen hebben over vacatures: (036) 868 9577.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de opvang van patiënten uit Lelystad en omstreken is de inzet van voldoende en gekwalificeerde medewerkers. We zijn daarom met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel. Kijk hier voor onze actuele vacatures.
Pin It