Op 4 oktober is de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl gelanceerd. Met dit gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. U kunt ziekenhuizen per behandeling onderling vergelijken of kijken hoe zij presteren ten opzichte van het landelijke gemiddelde of de geldende kwaliteitsnorm.

check je ziekenhuis

Vergelijken

Op Ziekenhuischeck kunt u als patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Ieder ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck, om meer inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager?

Samenwerking

Veelvoorkomende behandelingen, zoals een staaroperatie, worden in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd. Voor andere operaties wordt u soms doorverwezen naar een ziekenhuis dat hierin is gespecialiseerd. Ook deze informatie is inzichtelijk gemaakt: voor welke operaties en behandelingen kunt u bij ons terecht en voor welke operaties en behandelingen bestaat een samenwerkingsverband?

Landelijke cijfers

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden door onze zorgverleners gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ziekenhuischeck.nl komt in de plaats van het Kwaliteitsvenster.

Wilt u meer weten over de kwaliteit en veiligheid van zorg van het Flevoziekenhuis? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl/flevoziekenhuis
Pin It
De priklocatie van het Flevoziekenhuis in zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere Buiten is vanaf 6 oktober ook geopend op zaterdagochtend: van 9.00 – 10.30 uur. Hiermee wil het ziekenhuis extra service bieden aan de inwoners van Almere. Zij kunnen hier - zonder afspraak - bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek.

priklab 2018

Aanleiding is de wens van patiënten en zorgverzekeraars en het grote aantal patiënten dat op zaterdag de priklocatie in het ziekenhuis in Almere Stad bezoekt.
De openstelling op zaterdag is een proef die in ieder geval duurt tot 1 januari 2019. Na een evaluatie wordt besloten of de proef wordt omgezet naar een definitieve zaterdagopenstelling van deze prikpost.

Prikposten

Naast de prikpost in Buitenhaeghe heeft het Flevoziekenhuis prikposten in de huisartsenpraktijken van Medi-Mere in Stad, Haven, Buiten en Poort. Deze zijn geopend van 8.00 - 10.00 uur en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast werkt het Flevoziekenhuis samen met de vrijgevestigde huisartspraktijken van Het Duyfken, Homerus, Didden en De Vliegeraar. Bij deze praktijken kunnen patiënten op afspraak terecht om bloed te prikken.

Laboratorium Bloedafname

Uiteraard zijn alle patiënten ook welkom op het laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Ook hier kunnen zij zonder afspraak bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek. Dit laboratorium is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
Patiënten van de Trombosedienst Flevoland kunnen op maandag t/m vrijdag 7.30 - 12.00 uur terecht bij het Laboratorium.

Meer informatie over bloedprikken in de priklocaties van het Flevoziekenhuis is te vinden op: www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken.
  
Pin It

Het HIV-behandelcentrum van het Flevoziekenhuis is opnieuw HKZ-gecertificeerd. Het certificaat geeft aan dat het ziekenhuis wederom voldoet aan de landelijke normen van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB). Het centrum behaalde met nul verbeterpunten een 100%-score op thema’s als zorgprocessen, bereikbaarheid en kwaliteitscyclus.

hiv team 2

“In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de zorg voor patiënten met hiv (humaan immunodeficiëntie-virus)”, zegt Internist – infectioloog Judith Branger. “Van een dodelijke ziekte is een hiv-infectie een chronische aandoening geworden. Mensen met een hiv-infectie moeten levenslang medicatie gebruiken, maar kunnen gezond oud worden. Wij zien patiënten driemaal per jaar om hen daarbij te begeleiden.”

Het hiv-behandelcentrum van het Flevoziekenhuis is een van de 27 Nederlandse behandelcentra. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Dat maakt de zorg laagdrempelig en ‘dichtbij’ de patiënt. Het team van het hiv-behandelcentrum bestaat uit twee internist-infectiologen (Judith Branger en  Renée Douma) en verpleegkundig specialist Tine Duijf.

Het HKZ- (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-certificaat geeft patiënten de garantie dat zij goede verantwoorde zorg ontvangen. Dat was altijd al zo, maar nu is opnieuw ‘officieel’ vastgesteld.


Pin It
Het Flevoziekenhuis ontving deze week het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk van de Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep). Daarmee voldoen zowel de vaatzorg als de spataderzorg van het ziekenhuis aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door de patiëntenvereniging, in nauwe samenwerking met de betrokken beroepsgroepen.

“Door consequent de kwaliteit te monitoren en waar nodig te verbeteren, hebben wij al jaren het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk”, legt vaatchirurg Laurens Huisman uit. “Onze afdelingen dermatologie en vaatchirurgie werken heel goed samen, dat is essentieel voor het leveren van hoogwaardige spatader- en vaatzorg.”

vaat spataderkeurmerk 2018

Op www.harteraad.nl/informatie/vaatkeurmerk en www.harteraad.nl/informatie/spataderkeurmerk kunnen patiënten zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk en/of Spataderkeurmerk 2018 hebben. Beide keurmerken helpen patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg en spataderzorg wordt aangeboden.

Harteraad

Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

 
Pin It
Het Flevoziekenhuis in Almere kreeg op maandag 10 september het officiële NIAZ–Qmentum certificaat voor haar kwaliteitssysteem uitgereikt. Het ziekenhuis is hiermee voor een periode van 4 jaar (t/m 2022) opnieuw geaccrediteerd. “Ik mag u feliciteren met dit mooie resultaat! We hebben op 1851 normen getoetst, u heeft 99% van de gouden normen behaald. Dat is een heel hoge score. U bent met vlag en wimpel geslaagd!”, aldus Ellen Joan van Vliet, directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die het accreditatiebewijs overhandigde. “Hiermee wordt bevestigd dat de zorg in het Flevoziekenhuis aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoet.

niaz 2018 1
Directeur van het NIAZ, Ellen Joan van Vliet (rechts), overhandigt het NIAZ-Qmentum-certificaat
aan Anita Arts (midden), voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis en Edo Schubert (links),
lid raad van bestuur Flevoziekenhuis en verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dat is goed nieuws voor bewoners van Almere en de regio, voor onze patiënten en voor onze zorgpartners waar we veel mee samenwerken, zoals de huisartsen en Amsterdam UMC”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “We zijn er erg blij mee en trots op onze artsen, verpleegkundigen en andere collega’s, die samen voor dit geweldige resultaat hebben gezorgd!”

Internationaal normenkader

Het Flevoziekenhuis was al NIAZ geaccrediteerd. Deze Qmentum-accreditering gaat een stap verder. Niet alleen de afspraken over de zorg worden intensief getoetst, maar er moet ook herhaaldelijk worden aangetoond dat de zorg in de praktijk ook wordt verleend zoals het hoort. In juni 2018 ontving het Flevoziekenhuis gedurende 5 dagen auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die de kwaliteit en veiligheid van zorg grondig hebben doorgelicht. Dat is gebeurd aan de hand van het internationale normenkader van NIAZ-Qmentum. Het Flevoziekenhuis werd in totaal op 1851 normen getoetst, gericht op onderwerpen die direct en concreet over patiëntenzorg gaan zoals: medicatieveiligheid, veilige meldcultuur, hygiëne en het voorkomen van infecties, patiëntidentificatie, het verstrekken van goede informatie aan patiënten, voldoen aan de meest recente medische en verpleegkundige richtlijnen en goede dossiervoering. Daarnaast zijn er normensets die toezien op de juiste randvoorwaarden: zoals het onderhoud van medische apparatuur, het kunnen aantonen dat medewerkers de juiste training en opleiding hebben gehad en de wijze van besturen, leiderschap en toezicht.

Met een loep door het ziekenhuis

Het NIAZ auditteam toonde zich na afloop van de auditweek in juni onder de indruk van de behaalde resultaten: “Wij hebben met een loep door uw ziekenhuis gelopen. Wij zijn daarbij streng geweest. U heeft met 95% op álle normen (goud, platina en diamant), 99% op de gouden (verplichte) normen en 100% op de VIR’s (verplichte instellingsrichtlijnen) uitzonderlijk goed gescoord. Kortom, een over de hele breedte heel goed resultaat”, concludeerde de voorzitter van het NIAZ auditteam in juni aan het einde van de auditweek. “U heeft ons teamspirit en veranderingskracht laten zien”.

De goede score werd op vrijdag 31 augustus bekrachtigd door de directeur van het NIAZ na een positief advies van het College Kwaliteitsverklaringen en is daarmee officieel. Bij het eindoordeel is ook de verbetercultuur, interne auditsystematiek en de besturing van het ziekenhuis meegenomen.

Voortdurende verbetering

Eén van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Het Flevoziekenhuis hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoge kwaliteit van zorg voor patiënten en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen. Edo Schubert, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg: “Het feit dat we de NIAZ-Qmentum-accreditatie in één keer met deze cijfers hebben behaald, toont aan dat er vertrouwen is in onze aanpak. De grootste winst is dat het ‘kwaliteitsdenken’ nu van alle medewerkers is. Iedereen begrijpt én pakt zijn eigen rol in het continu verbeteren van onze zorg. Dat ervaart de patiënt bij elk contact, van verpleegkundige tot laborant, van fysiotherapeut tot arts. Met de verlenging van deze ziekenhuisbrede accreditatie hebben we een stevig fundament gelegd waarop we de komende jaren kunnen doorbouwen. Natuurlijk is het zaak dit mooie resultaat ook te blijven borgen in de toekomst”.

Het goede resultaat wordt gevierd met een barbecue voor medewerkers en vrijwilligers.

niaz 2018 2Trotse en blije medewerkers van het Flevoziekenhuis.

 
Pin It