mc zuiderzee


Veelgestelde vragen en antwoorden

Er worden vragen gesteld door patiënten uit de MC IJsselmeerziekenhuizen over verwijsbrieven, het aanmelden als nieuwe patiënt bij het Flevoziekenhuis en het voortzetten van behandelingen in het Flevoziekenhuis. Lees hier alle veelgestelde vragen en antwoorden.
Patiënten die vragen hebben of een afspraak willen maken, kunnen telefonisch contact opnemen via (036) 868 9704.

Regeling Zilveren Kruis m.b.t. vervoerskosten IJsselmeerziekenhuizen

Tegemoetkoming in vervoerskosten (tot 1-4-2019) voor patiënten die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of patiënten die wonen in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers. Lees meer op de website van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Informatie voor medewerkers van de MC groep

Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor medewerkers van de MC groep die vragen hebben over vacatures: (036) 868 9577.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de opvang van patiënten uit Lelystad en omstreken is de inzet van voldoende en gekwalificeerde medewerkers. We zijn daarom met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel. Kijk hier voor onze actuele vacatures.
Pin It
Het Flevoziekenhuis vangt met omliggende ziekenhuizen patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen op. Het Flevoziekenhuis betreurt de ontstane situatie rond het faillissement en leeft mee met alle patiënten, medewerkers en betrokkenen op wie dit grote impact heeft.

voorgevel zomer


Het Flevoziekenhuis is in nauw overleg met ziekenhuizen in de regio en de zorgverzekeraars met als doel gezamenlijk de ziekenhuiszorg in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk te continueren.

Het Flevoziekenhuis heeft deze week de eerste patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen opgevangen. Dat verloopt goed. Het Flevoziekenhuis kan de extra zorgvraag aan.

Voor alle patiënten die zich bij het Flevoziekenhuis melden, proberen wij - in goed overleg - een adequate oplossing te vinden. Waar dat noodzakelijk en mogelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat we voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen inzetten. Het Flevoziekenhuis is daarom met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel.

Ons uitgangspunt is dat spoedzorg altijd voor gaat. Ook moeten inwoners van Almere kunnen blijven rekenen op de zorg die zij van ons gewend zijn.

Het Flevoziekenhuis heeft voor patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen een speciaal telefoonnummer geopend: 036-868 9704. Het nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Verwijsbrief

Als u een verwijsbrief hebt, kunt u deze meenemen naar uw afspraak in het Flevoziekenhuis. Heeft u de verwijsbrief niet meer, dan kunt u wel een afspraak laten inplannen. Wij zorgen ervoor dat uw verwijsbrief naar het Flevoziekenhuis wordt doorgestuurd. 

Voor nieuwe patiënten geldt dat u eerst een verwijzing van de huisarts nodig heeft, voordat er een afspraak ingepland kan worden in het Flevoziekenhuis.    

Pin It
Het Flevoziekenhuis is met spoed op zoek naar extra personeel. Heb je belangstelling om in het Flevoziekenhuis te komen werken? De afdeling HR heeft een speciaal telefoonnummer geopend: 036 – 868 9577. Dit speciale nummer is bereikbaar itjdens kantoortijden (8.30 - 17.00 uur)..

Ga naar de vacatures van het Flevoziekenhuis.

verloskunde2
 
Pin It
Zo’n 50 scholieren van middelbare scholen in Almere en omgeving bezochten woensdag 17 oktober het Flevoziekenhuis als 'Helden in de zorg': een evenement waarbij scholieren kennismaken met opleidingen en beroepen die je tegenkomt in het ziekenhuis.
helden in de zorg 2018 03

Het Flevoziekenhuis vindt het belangrijk om scholieren een goed beeld te geven van de vele beroepen in het ziekenhuis en hun op deze manier te helpen bij het maken van een beroepskeuze. De scholieren hebben kennis gemaakt met 15 afdelingen. Enthousiaste medewerkers vertelden met over hun vak en opleiding. De scholieren gingen ook zelf aan de slag: het analyseren van een gebroken enkel, een patiënt klaarmaken voor de OK, bloedprikken op een kunstarm, het verwijderen van een poliep in de dikke darm, etc.

Voor belangstellenden in de geneeskunde werden 3 masterclasses georganiseerd door de vakgroepen Verloskunde & Gynaecologie, Chirurgie en Oogheelkunde. De reacties waren positief. Enkele scholieren willen zich aanmelden voor de studie Verpleegkunde en sommigen scholieren riepen enthousiast dat ze een positief beeld van werken in de zorg hebben opgedaan.

De volgende Helden in de zorg experience zal plaatsvinden op woensdag 13 maart 2019. Speciaal voor vmbo scholieren zal er op woensdag 13 februari een doe dag georganiseerd worden in het FZ in het kader van Almere On Stage.

Dank aan alle enthousiaste collega’s van de SEH, ICT, Radiologie, Gipskamer, Apotheek, MDL, Dietetiek, Dialyse, Anesthesie/OK/Recovery, Dagbehandeling, Chirurgie, Laboratorium, Oogheelkunde, Verloskunde/Gynaecologie, Fysiotherapie, Banqueting, vrijwilligers Loes & Wies en de leerlingen van de leerling werkplaats voor jullie hulp en begeleiding. Ook dank aan Margret Huisman en Bas van der Maat voor het verzorgen van een warm welkom en interactieve afsluiting.

 
Pin It
Het abstract over de zin en onzin van een longfoto (X-thorax) bij patiënten met koorts en hoge ontstekingswaarden op de SEH heeft zowel de publieks- als de juryprijs in de wacht gesleept op het zesde wetenschapssymposium dat op maandag 15 oktober in het Flevoziekenhuis werd gehouden. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd en goed bezocht symposium.

bernsprijs 2018v.l.n.r.: Marieke Smit, Didi Sloothaak, Bram Hafkamp en Ingrid Bistervels

Bram Hafkamp presenteerde namens zijn medeauteurs de resultaten van de studie bij patiënten op de eerste hulp. Het onderzoek is volledig bedacht en uitgevoerd door arts-assistenten van de Interne geneeskunde, naar aanleiding van een klinisch dilemma. Een longfoto wordt vaak routinematig gemaakt om een longontsteking als focus voor de koorts uit te sluiten, zelfs als er geen symptomen van een longontsteking aanwezig zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat zo'n foto in afwezigheid van klachten in de meeste gevallen niets oplevert, zeker niet als een goede anamnese mogelijk is. Dit zou veel tijd en geld kunnen besparen, zo concluderen Liza Pereverzeva (promovendus Interne geneeskunde) en Bram Hafkamp (aios Interne geneeskunde) in hun abstract: “The diagnostic value of a chest x-ray in the evaluation of patients with fever and no respiratory symptoms or signs”.

De studie en de wijze van presentatie was zeer overtuigend, voor zowel het aanwezige publiek als de jury. Uit de vier genomineerde projecten werd het abstract over de X-thorax zowel de publieksprijs als de dr. A.W.C. Berns Wetenschapsprijs toegekend. Uit een totaal van 17 inzendingen werden daarnaast de volgende drie projecten genomineerd en gepresenteerd op het symposium:

Marieke Smit (Wetenschappelijke stage student Chirurgie): “Laparoscopische lokale excisie als alternatief voor oncologische colon resectie bij endoscopisch irresectabele colonpoliepen?”

Didi Sloothaak (aios Chirurgie): “Standaard histologisch onderzoek na appendectomie bij appendictis?”

Ingrid Bistervels (promovendus Interne geneeskunde): “Residual vein thrombosis in relation to immediate compression therapy in the acute phase of deep vein thrombosis and post thrombotic syndrome at 24 months after thrombosis: a sub study from the prospective randomised IDEAL DVT study”.

Gastspreker prof. dr. Mat Daemen, hoogleraar Pathologie Amsterdam UMC en voorzitter Research Support en Research Board Amsterdam UMC, sprak over de onderzoekssamenwerking tussen Amsterdam UMC en Flevoziekenhuis.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde zesde editie van het Wetenschapssymposium. Dat concludeerde ook neuroloog prof. dr. Martien Limburg in zijn dankwoord als voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Een rol die hij voor de laatste keer vervulde.
Pin It