Op vrijdag 29 juni 2018 is onze zeer gewaardeerde collega Frans Kurek, orthopedisch chirurg, overleden. Frans - voor velen dokter Kurek – werkte in het Flevoziekenhuis vanaf 1995. Samen met zijn collega Aad Slingerland heeft hij de orthopedie in Almere op de kaart gezet. Frans was voor ons een markante collega, die met veel gevoel voor humor en een tomeloze inzet zorg verleende. Zijn patiënten stelde hij altijd centraal.

kurek web
Frans was zeer loyaal naar zijn collega's. Frans was al geruime tijd ziek. Hij was erg trots op ‘zijn’ Flevoziekenhuis en dankbaar dat hij uiteindelijk deze goede zorg zelf mocht ontvangen. Wij zullen hem ongelofelijk missen en zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de orthopedie en het Flevoziekenhuis heeft betekend.

We wensen zijn vrouw Corry en zijn 2 kinderen alle sterkte toe.

Vanaf maandag 2 juli is er in het Stiltecentrum van het Flevoziekenhuis (route 86) de gelegenheid een persoonlijk bericht te schrijven in een condoleanceregister.
Pin It
Voor de 7e keer is de afdeling Dermatologie door de coassistenten uitgeroepen tot Beste Coschap tijdens de Beste Coschap-verkiezing van de CoRaad AMC-UVA. De coassistenten roemen het diverse programma dat Dermatologie aanbiedt en de behulpzaamheid van de gehele staf. Naast Dermatologie waren er nominaties voor de afdelingen KNO en Interne geneeskunde. Dave van der Zwaan - als Beste klinisch onderwijzer - en Annet Slagt (als Beste onderwijsondersteuner) kregen lovende woorden en een mooie oorkonde.

beste coschap 2018

Elk jaar lopen ongeveer 430 AMC-studenten Geneeskunde hun coschappen in het Flevoziekenhuis. Het ziekenhuis leidt daarnaast voor negen specialismen medisch specialisten op.
Pin It
In de week van 2 juli verschijnt ons infomagazine Thuis, dat huis-aan-huis wordt verspreid. In deze editie aandacht voor de Mohs micrografische chirurgie, een speciale operatietechniek bij huidkanker. Dermatoloog Xiaomeng Liu vertelt over haar specialisme en de heer Hermsen over zijn ervaringen. Ook een portret van uroloog Berber Arbeel en de mogelijkheden van de nieuwe CT-scanners.

thuis 201802

In deze Thuis verder aandacht voor: heupoperatie via ‘voorste benadering’ in één dag, veilig toedienen van medicatie met Medeye en hardlopen met reuma. Vmbo-leerling Michelle Oudshoorn vertelt over haar ontmoeting met gipsverbandmeester Gerrit-Jan Westenberg.

'Thuis' verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi.
Pin It
Op maandag 18 juni hebben in Flevoburen de bestuurders van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, Spoedpost, Leger des Heils, Hospice Almere en Medi-Mere, een samenwerkingsovereenkomst over kortdurende opnames in het “Eerste Lijns Verblijf” ondertekend. Deze overeenkomst regelt op uniforme wijze kortdurende opvang van kwetsbare ouderen in de regio Almere. Het gaat om duidelijke afspraken die ervoor moeten zorgen dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt, als het thuis even niet gaat.

ondertekening kortdurende opvang kwetsbare ouderen

Zorg op maat

Door de toename van het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt de vraag naar kortdurend verblijf in onze regio toe. Steeds meer ouderen wonen langer thuis en komen als zij zorg hebben niet altijd direct op de goede plek terecht. Soms is ziekenhuiszorg niet langer nodig, maar kunnen ouderen ook niet direct naar huis. Mensen verblijven soms onnodig lang in het ziekenhuis, krijgen niet de zorg die ze op dat moment nodig hebben; bovendien kan dit leiden tot capaciteitsproblemen op de spoedeisende hulp of verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zorgen ervoor dat de huisarts of medisch specialist sneller de juiste plek voor zijn of haar patiënt weet te vinden, er nog betere afstemming is met de specialisten ouderengeneeskunde en er nog beter zorg op maat geboden kan worden aan een kwetsbare oudere die een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig heeft.

Hoe verloopt het nieuwe proces?

De verwijzer (een huisarts of andere zorgprofessional) kan via een 24/7 nummer direct een telefonisch (triage-) consult met een collega specialist ouderengeneeskunde voeren. Samen beslissen zij wat de beste oplossing is voor de patiënt. Als er een (spoed)opname nodig is in een zorginstelling kan via de speciaal voor dit doel ingerichte website Verwijshulp.nl, snel en eenvoudig een beschikbare plek voor de patiënt gevonden worden. Hiermee wordt passende zorg geboden en tijd bespaard. Zo zorgen de samenwerkende artsen en zorgaanbieders met elkaar dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg en behandeling krijgt.

De deelnemende organisaties hebben afgesproken met elkaar te zorgen voor een actueel overzicht van bedden in de regio. Als er binnen de regio Almere geen plaats is, dan wordt gezocht naar bedden in omliggende regio’s (Amersfoort, Gooi, Utrecht, Amsterdam). Wanneer er helemaal geen bedden beschikbaar zijn, fungeert het ziekenhuis als last resort. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
Pin It
Vrijdag vond - alweer voor de 19de keer - het jaarlijkse KinderBeestFeest plaats in dierentuin Artis. Vanaf verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen werden kinderen met ‘speciaal vervoer’ naar de dierentuin gebracht. Onder begeleiding van 150 politiemotoren gingen 350 voertuigen van ambulance, brandweer, defensie, overheid, particuliere diensten, politie, en Rode Kruis de weg op om de kinderen naar ARTIS te brengen voor een onvergetelijke avond. Rond 17:00 uur vertrok een stoet met voertuigen vanaf het Flevoziekenhuis richting Amsterdam. De patiëntjes van het Flevoziekenhuis en DKK genoten met volle teugen. Dank aan alle vrijwilligers en collega's die dit bijzondere feest ieder jaar mogelijk maken! Kijk hier voor een impressie.

kinderbeestfeest 2018

Ruim 1250 kinderen zijn uitgenodigd door ruim 45 ziekenhuizen en instellingen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Zij mochten ook hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes meenemen. In totaal kwamen er circa 5000 gasten. Alle vrijwilligers die meehelpen aan deze feestavond, doen dit belangeloos en in hun vrije tijd. In totaal zijn zo’n 1500 vrijwilligers in touw geweest om de kinderen en hun gezin een fantastische avond te bezorgen.
Pin It