Chirurg Paul Verbeek, die vrijdag met een symposium afscheid nam van het Flevoziekenhuis, is bij die gelegenheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van zijn woonplaats Huizen. Verbeek was 22 jaar als chirurg verbonden aan het Flevoziekenhuis. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de chirurgische opleiding, waar in 2012 de status van werd verkregen. Hij introduceerde de TIPP (liesbreuk techniek) in Nederland en leidde daar andere chirurgen in op.

verbeek onderscheiden

Paul Verbeek was verder intensief betrokken bij de strategische samenwerking tussen het AMC en het Flevoziekenhuis. Ook naast zijn werk was hij actief, onder meer als Lid van het Medisch Tuchtcollege.

Paul Verbeek werd tijdens een afscheidssymposium door vele collega’s toegesproken. Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur, sloot af met de woorden: “Je bent in die lange loopbaan op de jou kenmerkende wijze velen tot inspiratie geweest. Je laat iets heel moois achter waar we nog jaren op kunnen voortbouwen. Dank je wel daarvoor!”
Pin It
Vanaf maandag 23 april heeft het Flevoziekenhuis een nieuwe bewegwijzering voor patiënten en bezoekers. Het nieuwe systeem is gebaseerd op (route)nummers, een veelbeproefd recept voor bewegwijzering in grote gebouwen. Er is ook een digitale routewijzer beschikbaar die makkelijk te gebruiken is op een smartphone, tablet of laptop.

bewegwijzering

Hoe werkt het?

Iedere eindbestemming - polikliniek, verpleegafdeling, ondersteunende afdeling - in het ziekenhuis heeft een eigen, uniek routenummer dat te vinden is op een groot indexbord bij de hoofdingang en via de digitale routewijzer. Een patiënt of bezoeker hoeft daardoor maar 1 nummer te onthouden en te volgen om op de juiste bestemming te komen. De nummerreeksen hebben een logische volgorde: de lage nummers zitten voorin het gebouw, de hoge nummers achterin.
In het bewegwijzeringssysteem, dat bedacht is en geleverd wordt door het bedrijf Groeneveld Sign Systems, is zoveel mogelijk rekening gehouden met belangrijke aspecten als toegankelijkheid, uniformiteit / herkenbaarheid en leesbaarheid.

Digitale routewijzer

De digitale routewijzer is - vanaf 23 april - te vinden via www.routewijzerflevoziekenhuis.nl. Patiënten en bezoekers van het ziekenhuis kunnen via deze webapplicatie zelf de route naar hun afspraak opzoeken en bekijken. Ze hoeven alleen maar het begin- en eindpunt in te toetsen en de applicatie geeft automatisch de juiste route weer. De routewijzer is ook makkelijk te gebruiken op een smartphone, tablet of laptop.

  
Pin It
Vanaf donderdag 19 april spelen beroepsmuzikanten, onder de naam ‘Bedside Buskers’, elke derde donderdag van de maand belangeloos liedjes voor patiënten op de verpleegafdelingen van het Flevoziekenhuis. Vorig jaar november vonden tijdens de Dag van de Gastvrijheid in het Flevoziekenhuis al kleine concerten plaats op diverse afdelingen. Dat beviel zo goed dat geestelijk verzorger Carla Bellers contact opnam met de organisatoren uit het Deventer Ziekenhuis, waar dit concept al langer structureel en succesvol plaatsvindt.

bedside buskers

Muziek kan mensen zich beter laten voelen en troost geven. Volgens Carla Bellers kan live muziek afgestemd op de behoefte van de patiënt, helend en verbindend werken. “Wat je met woorden niet altijd kunt uitdrukken, kan muziek direct raken en je bij je gevoelens laten komen. Het kan je ook even uit de ziekenhuissfeer trekken en je weer mens laten voelen in plaats van patiënt. Dat is belangrijk, zeker als mensen in een kwetsbare situatie zitten.”
Benjamin Kuijpers, een veelgevraagde entertainer en musicus, trapt af op donderdag 19 april van 14.00 uur tot 16.00 uur. Carla Bellers is gastvrouw voor de ‘Bedside Buskers’ en begeleidt het initiatief in het Flevoziekenhuis. Het Almeerse entertainmentbedrijf LoveSound is verantwoordelijk voor het contact met de artiesten.

‘Bedside Buskers’

De naam Bedside Busker is bedacht door tekstschrijver Marcel Ottevanger. ‘Bedside’ behoeft geen nadere uitleg. 'Buskers' komt van het Engelse werkwoord ‘to busk’ dat wordt uitgelegd als ‘to play music or to perform entertainment in public places’. Bij de term ’busker’ wordt veelal gedacht aan straatmuzikanten.
Voor meer informatie over het concept: www.bedsidebuskers.nl
 
  
Pin It
Patiënten die onder lokale verdoving geopereerd worden, kunnen tijdens de ingreep naar een film kijken via de HappyMed videobril of naar hun favoriete muziek luisteren. De afdeling Orthopedie van het Flevoziekenhuis werkt vanaf 30 maart mee aan een onderzoek van het AMC. Uit het onderzoek moet blijken of het kijken naar een film of het luisteren naar je favoriete muziek tijdens een operatie met een ruggenprik of onder lokale verdoving helpt om beter te ontspannen.

HappyMed studie NB BRONVERMELDINGFoto: AMC / Mark van den Brink

Spanning voor een operatie kan de beleving van de patiënt beïnvloeden, ook tijdens en na de ingreep. Spanning en pijn worden nu vooral verminderd met medicatie. De onderzoekers willen kijken of ook ontspanning een positieve invloed kan hebben.

De patiënten kijken met de HappyMed videobril naar een film of luisteren met een koptelefoon naar hun favoriete muziek. Tijdens en na de operatie worden de bloeddruk en hartslag van de patiënten bekeken. De mate van stress wordt gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst. De gedachte is dat een patiënt door de afleiding minder pijn ervaart en hierdoor mogelijk minder pijnmedicatie nodig heeft.
In totaal doen 25 orthopediepatiënten uit het Flevoziekenhuis mee aan het onderzoek. Het gaat in alle gevallen om operaties aan een knie of enkel.

Meer weten? Bekijk hier het filmpje!
Pin It
In de week van 19 maart verschijnt de nieuwe editie van ons magazine Thuis. Met aandacht voor de ‘family integrated care’ op de Intensive Care. Verpleegkundige Maaike den Hollander en intensivist Annemieke Rijkeboer vertellen hoe zij op de IC patiënten en familie bij de zorg betrekken.

Verder onder meer een portret van MDL-arts Marco Mundt en aandacht voor het project ‘Beslist samen!’ op de poli Orthopedie. Verder in deze uitgave aandacht voor de nieuwe TAMIS-TEM-techniek bij operaties aan de endeldarm, de menopauzepoli en de vernieuwbouw van het OK-complex en MRI-centrum.

'Thuis' is het huis-aan-huisblad van het Flevoziekenhuis en verschijnt driemaal per jaar in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelijke deel van 't Gooi. Het blad wordt huis-aan-huis verspreid.


thuis 201803

Pin It