De Jonge Monumentendag Almere staat in het teken van de nieuwbouw van het
Flevoziekenhuis. Het oppervlak van het ziekenhuis wordt met de uitbreiding verdrievoudigd.
Hierdoor kunnen bestaande functies uitbreiden en nieuwe functies worden opgenomen. Het
nieuwe volume is als een ring om het gebouw heen gelegd. Het ziekenhuis, oorspronkelijk
een klein polderziekenhuis in een open landschap, krijgt nu stedelijke allure.

Pin It

Het Flevoziekenhuis is in de AD Ziekenhuis Top 100 op de laatste plaats (97) geëindigd.  In het onderzoek valt op dat het Flevoziekenhuis op aspecten van medische kwaliteit goed scoort. De beschikbaarheid van digitale gegevens is slecht en het oordeel van patiënten is minder positief.

Pin It

De vakgroep Maag,- Darm-, en Leverziekten van het Flevoziekenhuis opent vanaf 11 augustus een speciaal Scopiecentrum voor alle huisartsen in Almere en omstreken. Zij biedt hiermee korte wachttijden, avondspreekuren en snellere en verbeterde onderzoeksmogelijkheden voor patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen.
Pin It

De vakgroepen Chirurgie en Kindergeneeskunde hebben de ‘Beste Co-schap-prijs 2008’ gewonnen. De verkiezing wordt georganiseerd door co-assistenten die hun opleiding volgen aan de Universiteit van Amsterdam. De prijzen werden op woensdag 4 juni, tijdens de medische carrièredag voor co-assistenten, uitgereikt.

Pin It

Maandag 9 juni zijn de functieafdelingen voor cardiologie en neurologie naar tijdelijke locaties in de nieuwbouw verhuisd. 17 juni verhuist de functieafdeling voor longgeneeskunde tijdelijk naar de voormalige verpleegafdeling H2. De spreekuren voor de functieafdelingen vervallen voor enkele dagen. De afdelingen blijven uiteraard bereikbaar voor spoedgevallen en kunnen noodzakelijke onderzoeken uitvoeren.

Pin It