Het Flevoziekenhuis hanteert de volgende passantentarieven:

Hieronder vindt u eerdere passantentarieven: