ANBI

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis is een ANBI.

     Verplichte gegevens ANBI Stichting Vrienden

De naam van de instelling
Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis Almere

Het post- of bezoekadres van de instelling
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
800469732

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zorg voor patiënten van het Flevoziekenhuis. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen van voorzieningen ten behoeve van patiënten.

De functie van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit P. Pels (voorzitter) en M. Engwerda (lid).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis heeft zich in de periode 2008 – 2012 hard ingezet in de realisatie van projecten ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis:

  • Kindvriendelijke voorzieningen (muurschilderingen) in het priklab en Spoedpost;
  • Kindertuin op de Verpleegafdeling Kindergeneeskunde;

Doordat sinds 2008 de stichting overgeheveld is naar een nieuw bestuur  en sindsdien slapende is, is de stichting voornemens om vanaf 2015 te gaan starten met een nieuwe visie en bijbehorende activiteiten voor de Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis. Deze visie wordt op dit moment verder uitgewerkt en zal te zijner tijd op deze website gepubliceerd worden.

     Beleidsplan Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis

Het werk dat de instelling doet
De Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis zet zich in voor het verwerven van gelden ter besteding aan projecten in het Flevoziekenhuis

De manier waarop de instelling geld werft
Financiële middelen worden op verschillende manieren geworven en verkregen.

  • Bedrijven kunnen donaties doen ten behoeve van specifieke projecten waar zij zich aan willen verbinden.
  • Patiënten kunnen eenmalige giften doen.
  • Acties worden opgezet om gelden bij elkaar te krijgen voor specifieke projecten

Het beheer van het vermogen van de instelling
Verkregen gelden worden gebruikt op een lopende en/of spaarrekening geplaatst. Deze gelden worden aangewend ten behoeve van projecten. De jaarrekeningen worden opgesteld door Stichting Flevoziekenhuis.

De besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis wordt aangewend voor het realiseren van projecten. In de loop van 2016 kunt u hier een uitgebreid jaarplan vinden.

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi