Het Flevoziekenhuis vindt het belangrijk om naast het leveren van de beste patiëntenzorg ook een opleidingsziekenhuis te zijn. Het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek en het publiceren over de uitkomsten maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit.

Het Flevoziekenhuis biedt medische, paramedische en verpleegkundige professionals de mogelijkheid voor het uitvoeren van klinisch relevant, patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers daarbij en heeft daarnaast als taak het bijdragen aan de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van dat onderzoek, onder andere door de raad van bestuur te adviseren over de lokale toelaatbaarheid van onderzoeksvoorstellen. We houden daarbij rekening met landelijke wet- en regelgeving , de belangen van onderzoekers en patiënten en met de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

Het wetenschapsbureau informeert en assisteert onderzoekers bij eigen geïnitieerd onderzoek, multicenter- en industrieonderzoek en opleidingsgerelateerd onderzoek.

Bekijk hier de publicaties van het pdf Flevoziekenhuis 2011 t/m 2013 (130 KB)

Wetenschappelijk symposium

Eens per jaar wordt binnen het Flevoziekenhuis een wetenschappelijk symposium georganiseerd. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek in het Flevoziekenhuis en het belang ervan. Tijdens het symposium vindt de uitreiking van de Dr. A.W.C. Berns Wetenschapsprijs plaats aan een arts (in opleiding), verpleegkundig specialist of verpleegkundige. De wetenschapsprijs is vernoemd naar de chirurg en gynaecoloog Dr. A.W.C. Berns (1837-1911). Hij was medeoprichter en eerste directeur van het Burgerziekenhuis in Amsterdam, het ziekenhuis waaruit het Flevoziekenhuis is voortgekomen.

Contact

Heeft u een vraag voor het wetenschapsbureau? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Coördinator Wetenschapsbureau: Claudia Molema, telefoon: 036 - 868 94 10, email: wetenschapsbureau@flevoziekenhuis.nl.

Patiënteninformatie

Wanneer een patiënt wordt gevraagd om na te denken over participatie in wetenschappelijk onderzoek, wordt dit vooraf uitgebreid met hem of haar besproken door de arts. Patiënten krijgen vooraf altijd de folder Medisch wetenschappelijk onderzoek om door te lezen.