Telefoon 036 - 868 88 56. Volg vanaf de hoofdingang route 91. Bekijk de route.

Opname

Bij opname wordt samen met u een vragenlijst ingevuld. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en afdeling zodat een ieder in het ziekenhuis weet dat hij of zij de juiste patiënt voor zich heeft. Ook wordt gevraagd een contactpersoon bekend te maken.

flevoziekenhuis-orthopedie-verpleegafdeling

Medicijnen

Tijdens uw verblijf op de afdeling worden de medicijnen door het ziekenhuis verstrekt. Deze kunnen eventueel afwijken van de medicijnen die u thuis gebruikt. Neemt u géén medicijnen in zonder overleg met de arts. Dit kan, in combinatie met uw behandeling, een risico vormen.

Allergie

Als u weet dat u voor bepaalde stoffen (bijv. pleisters, jodium of medicijnen) overgevoelig of allergisch bent kunt u dit kenbaar maken aan de arts of verpleegkundige.

Dieet

Als u een dieet volgt kunt u dit laten weten aan de verpleegkundige of uw arts. De keuken van het ziekenhuis kan hier dan vervolgens rekening mee houden.

Dagindeling

06.00 uur    Eerste medicijnronde
07.30 uur    Ontbijt
08.00 uur    Verzorging voor de dag en dagelijkse artsenvisite zaalarts en specialist
09.30 uur    Koffie/thee
12.00 uur    Broodmaaltijd en medicijnronde
14.00 uur    Koffie/thee
17.00 uur    Warme maaltijd en medicijnronde
19.30 uur    Koffie/thee
20.00 uur    Verzorging voor de nacht en laatste medicijnronde
21.00 uur    Einde bezoektijd

Medische zorg

De dagelijkse behandeling berust bij de arts-assistent. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle overige zorgtaken. Net als de leidinggevende van de afdeling, kunt u de arts-assistent, co-assistent en specialisten bereiken via de secretaresse of uw verpleegkundige.

Bezoektijden

De verpleegafdeling Orthopedie heeft geen vaste bezoektijden. Bezoekers zijn welkom om met maximaal 2 personen een patiënt te bezoeken, wanneer de situatie van de patiënt en/of medepatiënten dit toelaat. Meer informatie over bezoek en bezoektijden vindt u hier.  

Televisie / Telefoon

Op de verpleegafdelingen kunt u met uw eigen laptop of smartphone gebruikmaken van het gratis WiFi-netwerk Flevofree.

Geestelijke / Sociale zorg

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een geestelijke verzorger is hiervoor gelegenheid. Ook een medisch maatschappelijk werker kan u waarnodig bijstaan. U kunt ernaar vragen bij de verpleegkundige.

Uw post

Deze kunt u laten richten aan het adres van het ziekenhuis met vermelding van de verpleegafdeling Orthopedie-Traumachirurgie en uw naam.

Restaurant / winkel / terras

Bij restaurant en winkel Vermaat in de centrale hal, rechts naast de hoofdingang, kunt u terecht voor kleine (cadeau)artikelen als bloemen, ballonnen, speelgoed, wenskaarten, snoepgoed, kranten en tijdschriften. Daarnaast kunt u en/of uw bezoek hier iets te drinken en eten bestellen. Vermaat is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00-20.30 uur en op zaterdag en zondag van 11.30-20.30 uur.