Netwerk palliatieve zorg Almere
Palliatieve voorzieningen in de regio Almere
www.npzalmere.nl

Parkhuys Almere
Een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker
www.parkhuysalmere.nl
036 - 524 62 97

VMCA
Voor vrijwilligers en mantelzorgers
www.vmca.nl

Hospice Almere
www.hospicealmere.nl

Agora
Landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg
www.agora.nl
030 - 657 58 98

Mezzo
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
www.mezzo.nl
0900 - 202 04 96

Stichting achter de regenboog
Ondersteuning voor kinderen en jongeren bij het verwerken van (komend) verlies van een dierbare
www.achterderegenboog.nl

Overige websites
www.palliatieve-zorg.startpagina.nl
www.doodgewoonbespreekbaar.nl
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
www.ambulancewens.nl