Voor wie?

Het poliklinische spreekuur Palliatieve zorg is speciaal ingericht voor patiënten met palliatieve zorg problematiek. U bent ongeneeslijk ziek en wordt niet meer beter. U kunt dan advies krijgen over de mogelijkheden om de gevolgen van uw ziekte te verminderen en daardoor de kwaliteit van uw leven nog zo goed mogelijk te houden. De afspraak bij het spreekuur is geen second opinion over uw ongeneeslijke ziekte.

Wij streven ernaar om voor u, zo veel als mogelijk is, ongemakken te voorkomen, uit te stellen of te verzachten.

Het spreekuur is zowel op patiënten met kanker gericht, als op mensen met een andere ongeneeslijke, ernstige aandoening. Een afspraak maken op dit spreekuur kan u helpen in de behoefte aan een integrale, vooruitkijkende aanpak op basis van uw behoeften.

Wat houdt het spreekuur in?

De palliatieve verpleegkundige en internist hebben zich vooraf zo goed mogelijk “ingelezen” en reserveren ongeveer een uur de tijd voor dit gesprek met u. Doel van dit gesprek om samen met u de problemen in kaart te brengen in verschillende dimensies (body – mind – spirit – sociaal). U kunt zelf aangeven wat u belangrijk vindt en wat minder.

Dit doen we aan de hand van een zogenaamde Comprehensive Palliative Assessment (CPA), zodat we een compleet beeld hebben van de problemen op verschillende niveaus, zoals u ze ervaart of verwacht.
Ook wordt het medicatiebeleid doorgelicht: zijn de huidige medicijnen effectief om medische problemen te verminderen en welke medicijnen kunnen beter gestopt worden vanwege bijvoorbeeld onwenselijke bijwerkingen of een behandeldoel dat niet meer belangrijk voor u is?

De situatie van de patiënt wordt vervolgens besproken tijdens een “multidisciplinair overleg”. Hierbij brengen verschillende specialisten hun ervaring en vakkennis en eventueel aanvullende behandelmogelijkheden in. Naar aanleiding van het poliklinische spreekuur en het multidisciplinair overleg ontvangt uw verwijzer dit verslag.

In overleg met u, uw verwijzer en eventuele andere betrokkenen worden afspraken gemaakt om de palliatieve zorg voor u te gaan organiseren.

Wat te verwachten?

In overleg met u en met inbreng van verschillende specialisten wordt een plan gemaakt waarmee u en uw naasten zich kunnen voorbereiden op de toekomstige gevolgen van uw ongeneeslijke ziekte. Hierdoor voorkomt u dat u in ongewenste situaties en/of behandelingen terecht komt. Dit heet ‘advance care planning’.
De afspraak bij het spreekuur is geen second opinion over uw ongeneeslijke ziekte. Dit is er vooral op gericht om u te helpen om de kwaliteit van uw leven voor de periode die u nog heeft zo goed mogelijk te houden. Wij streven ernaar om met u, zo veel als mogelijk is, ongemakken te voorkomen, uit te stellen of te verzachten.

Afspraak maken?

Als u zelf of uw huisarts of medisch specialist verwacht dat er nu al, of binnenkort, sprake is van palliatieve zorg problematiek, kunt u een afspraak maken via de polikliniek Interne geneeskunde/Oncologie, telefoonnummer 036 - 868 99 37. U heeft een verwijzing van uw medisch specialist of huisarts nodig. Vooraf zullen we uiteraard al zoveel mogelijk relevante informatie over uw ziekte en situatie proberen te verzamelen, om goed voorbereid te zijn op uw komst.