Leesvoor
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, als genezing van hun ziekte niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte voor langere tijd worden afgeremd en duurt deze fase jaren. Soms is de palliatieve fase veel korter.  

Wat is palliatieve zorg?    

Het doel van palliatieve zorg is kwaliteit van leven en later kwaliteit van sterven. Symptoombestrijding (het behandelen van hinderlijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid) is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Behalve aan lichamelijke symptomen, kun je hierbij ook denken aan angst, verwardheid, somberheid etc. Vroegtijdige herkenning en voorkomen van klachten is hierbij belangrijk.

Een ander belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is begeleiding bij het omgaan met verdriet, ondersteuning in het leren leven met uw ziekte en het naderend overlijden en zingevingsvragen die er zijn.  

Verder is er aandacht voor zogeheten ‘vroegtijdige zorgplanning’: Wat is voor u en uw naasten belangrijk in deze fase van uw leven, hoe stemmen we onze behandeling af op uw wensen. Welke prioriteiten heeft u, maar ook, wat wilt u absoluut niet (meer) . En hoe kijkt u aan tegen het levenseinde en wat is dan belangrijk voor u? Waar bent u bang voor en waar kunnen we u mee helpen?

De arts gaat samen met u onderzoeken bij welke behandelingen, therapieën of zorg u het meeste baat heeft en waar de bijwerkingen en belasting nog in verhouding staan met de resultaten van de behandeling.
Niet alleen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, maar ook als u thuis bent. Uw arts zegt niet wat het beste voor u is, maar denkt met u mee.

Uw medisch specialist kan u - in overleg met het Palliatieve team – adviseren over passende palliatieve zorg. U kunt ook een afspraak maken voor het Spreekuur palliatieve zorg.