Wat moet u weten als ziekenhuispatiënt?

U bent een (nieuwe) patiënt van het Flevoziekenhuis en heeft (of wilt) een afspraak maken met een van de medisch specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen van het Flevoziekenhuis.
Graag betrekken wij u zo goed mogelijk bij uw behandeling om deze zo prettig, veilig en effectief mogelijk te laten verlopen.

Daarom is het goed om te weten wat uw rechten en plichten als patiënt zijn:
checklist

Onderstaand filmpje laat zien wat u kunt verwachten van uw afspraak bij de polikliniek en hoe u zich het beste kunt voorbereiden.
N.B. U ziet nog de oude bewegwijzering met routeletters. De bewegwijzering in het ziekenhuis is inmiddels geheel vernieuwd. Wij maken nu gebruik van routenummers.

 

Checklist voordat u naar een afspraak in het ziekenhuis gaat:
 • Toon uw geldige identiteitsbewijs (kinderen ook)
  Neem bij iedere afspraak in het ziekenhuis een geldig identificatie bewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) mee. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden.

 • Lever bij uw 1e afspraak de verwijzing in bij uw afdeling
  Bij een eerste afspraak (nieuwe zorgvraag) heeft u een geldige verwijzing nodig. Dit is een verwijsbrief van bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts of verloskundige. Deze verwijsbrief neemt u zelf mee naar het ziekenhuis en geeft u af bij de balie van uw polikliniek, voorafgaand aan uw afspraak. Als u van de huisarts een brief met een verwijsnummer hebt ontvangen (‘patiëntbericht’), dan is uw verwijzing reeds in bezit van ons ziekenhuis en hoeft u niets mee te nemen. Als u niet over een geldige verwijzing beschikt, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Een verwijzing is een jaar geldig, tenzij de huisarts een andere termijn heeft vermeld.
  U heeft geen nieuwe verwijzing/verwijsbrief nodig voor een controleafspraak bij uw medisch specialist. Ook als er sprake is van een complicatie na een recente behandeling in het Flevoziekenhuis is geen nieuwe verwijzing nodig als u een afspraak maakt. Als u twijfelt of u een verwijzing nodig heeft, kunt u de polikliniek bellen.

 • Schrijf de vragen aan uw arts op of neem iemand mee
  Bereid u voor op uw afspraak: zet uw vragen op papier. Wat is precies uw vraag en wat verwacht u van uw arts? Wij hebben handige tips en aandachtspunten voor u op een rijtje gezet onder Uw veiligheid.
  U kunt gerust iemand meenemen naar uw afspraak met een medisch specialist in het ziekenhuis. Vaak krijgt u veel te horen of wilt u een aantal vragen stellen; twee horen meer dan één. Als u graag geluidsopnames van uw gesprek in de spreekkamer wilt maken, is dat mogelijk als u dit vooraf met uw zorgverlener(s) bespreekt (conform onze omgangsregels).

 • Bent u ingeschreven en zijn uw gegevens actueel?
  Bent u nog niet ingeschreven in het Flevoziekenhuis, zijn uw persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres) gewijzigd of heeft u een nieuw huisarts? Heeft u een nieuw identiteitsbewijs? Dan kunt u dit melden bij de balie op de polikliniek waar u een afspraak heeft. In overleg met de polikliniekassistente wordt dit in orde gemaakt. Het is van belang dat u met correcte en actuele gegevens in het ziekenhuissysteem ingeschreven staat.

 • Heeft u toestemming voor inzage gegeven of een actueel medicatie-overzicht bij u?
  Neem – voor uw eigen veiligheid – uw actuele medicatie-overzicht mee of geef toestemming voor inzage, via uw apotheek of via www.ikgeeftoestemming.nl.

 • Kent u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering?
  U bent verplicht verzekerd tegen zorgkosten. Het is mogelijk dat een deel van uw behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekering. Voor vragen over de mogelijke kosten die u te wachten staan, kunt u langslopen bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal of bellen naar telefoonnummer 036 - 868 88 96 of mailen naar zorgkosten@flevoziekenhuis.nl. Voor vragen over de vergoeding van deze kosten, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  Bent u niet verzekerd? Meld u zich van 30 minuten voordat u een afspraak op de polikliniek heeft bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis.

 • U kunt controlevragen krijgen over de ziekenhuisbacterie
  Informeer ons als u mogelijk een ziekenhuisbacterie heeft. Dit kan zo zijn als u de afgelopen twee maanden in een ander (buitenlands) ziekenhuis heeft gelegen of beroepsmatig met levend vee werkt. Voor gezonde mensen heeft dit geen gevolgen. Voor zieke mensen kan een infectie met deze bacterie moeilijker te behandelen zijn.
Wat verwachten wij van u?
 • Vertel het ons altijd als iets niet duidelijk is voor u
  Vertel uw arts open en eerlijk over uw gezondheid en welke zorgvraag u heeft (schrijf uw vragen op). Volg de afspraken, (medicijn)instructies en adviezen zo nauwkeurig mogelijk op. Wees zelf alert en geef aan als u een ‘niet-pluis’ gevoel heeft. En vooral: geef aan als iets niet duidelijk is! Lees onze tips op Uw veiligheid.

 • Houdt u zich aan onze omgangsregels.
Wat kunt u van ons verwachten?
 • Na onderzoek en diagnose door uw arts, bespreekt hij/zij met u uw mogelijkheden.U krijgt hierbij inzicht in de aard, het verloop en het doel van de behandeling en/of onderzoeken, eventuele complicaties, alternatieven, benodigde nazorg en (eventuele) kosten. U moet voor iedere behandeling toestemming geven. Voor kinderen en in specifieke situaties gelden andere regels voor toestemming en vertegenwoordiging.
  U kunt bedenktijd of een second opinion aanvragen voor u beslist. De arts is verantwoordelijk om zich in te spannen om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren.

 • Mogelijk wordt u eerst gezien door een co-assistent, die onder verantwoordelijkheid staat van een specialist. Mocht u dit niet willen, kunt u dit vooraf aangeven bij de balie.

 • Wij bewaren uw medische dossier tenminste 15 jaar. U kunt uw medisch dossier inzien, een afschrift aanvragen of laten corrigeren.

 • Onze medewerkers gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht. Er zijn afspraken gemaakt over privacy.

 • Uw ervaring telt voor ons. Uw positieve of negatieve opmerkingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan betere zorg- en dienstverlening.

 • Bij uw ontslag krijgt van ons adviezen over medicijnen, nazorg en/of controle. Ook uw huisarts krijgt van ons informatie over uw behandeling in het ziekenhuis.

Vragen of meer informatie?

 • Bent u nieuw in het Flevoziekenhuis? Dan maken wij u graag wegwijs:

  • Contactgegevens
   U vindt hier adres, telefoonnummers en routebeschrijvingen.
  • Centrale hal
   hier kunt u rustig plaatsnemen om even bij te komen. U vindt hier diverse afdelingen en faciliteiten die voor u van belang kunnen zijn.

 • Als u meer informatie wilt lezen over verzekeringen en prijzen, algemene betalingsvoorwaarden, prestatie-indicatoren, wachttijden, tolkenservice en juridische informatie (uw rechten en plichten). Kijk dan op: Goed om te weten.

 • Voor vragen kunt langslopen bij of bellen met mijnInfopunt: 036 - 868 85 21.