Altijd uw identificatiebewijs mee naar het ziekenhuis

Bij iedere afspraak, onderzoek of opname in het ziekenhuis zijn wij verplicht om iedere patiënt te identificeren. Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Ook als u al patiënt van het ziekenhuis bent.

Ook als er een pasfoto van u is gemaakt voor in het digitale patiëntendossier, blijft de identificatieplicht gehandhaafd. Het ziekenhuis heeft namelijk een ‘vergewisplicht’ en moet controleren of u degene bent die u zegt te zijn. Dit vindt plaats door het vergelijken van uw foto in het digitale dossier en enkele controlevragen. Daarnaast is het mogelijk dat u uw identificatiebewijs moet tonen.

Een identificatiebewijs (ID) kan zijn:

 • een geldig paspoort
 • een geldige identiteitskaart
 • een rijbewijs
 • een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort
 • een vreemdelingendocument

Wat als ik een ID ben vergeten?

Uw identiteit wordt bij de balie van uw afspraak vastgesteld aan de hand van uw ID. Ook op latere momenten kan nogmaals uw identiteit gecontroleerd worden.

Het Flevoziekenhuis is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht uw BSN en identiteitsnummer in haar bestand op te nemen. Uw identiteit wordt bij de balie van uw afspraak vastgesteld aan de hand van uw ID. Wanneer u zich op geen enkele wijze kunt legitimeren dan komen de zorgnota’s op uw eigen rekening te staan, totdat u zich gelegitimeerd heeft.

Nieuwe patiënt of persoonlijke gegevens gewijzigd?

Bent u een nieuwe patiënt van het Flevoziekenhuis? U kunt zich dan – een kwartiertje voor uw afspraak – laten inschrijven bij de afdeling of polikliniek waar u deze eerste afspraak heeft.
Ook als uw gegevens niet meer kloppen, vragen wij de wijzigingen aan ons door te geven. Denk aan uw adres, telefoonnummer of huisarts. Ook als intussen uw ID (ID-kaart, paspoort of rijbewijs, waarmee u zich eerder heeft gelegitimeerd) vernieuwd is, dan moet u dit bij ons melden.

Het belangrijk dat het ziekenhuis altijd over de meest actuele persoonlijke gegevens beschikt. Enerzijds om uw huisarts op de hoogte te houden van uw medische situatie en anderzijds om te voorkomen dat u de ziekenhuisrekeningen thuisgestuurd krijgt (omdat uw verzekeraar declaraties met onjuiste of onvolledige gegevens niet accepteert).

Waarom is dit nodig?

Wij vragen uw identificatie om verschillende redenen:

 • om risico's op medische fouten te verminderen door bijvoorbeeld persoonsverwisseling.
 • om (helaas) veelvoorkomend misbruik met zorgpassen tegen te gaan.
 • om ervoor te kunnen zorgen dat u de rekening niet thuis gestuurd krijgt. Als uw BSN-nummer (dit staat op uw ID) niet geregistreerd staat bij het ziekenhuis, accepteert de zorgverzekeraar de factuur niet. U krijgt dan de factuur rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd. U moet deze zélf betalen en vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kinderen (jonger dan 14 jaar)

In een ziekenhuis moet ieder kind zich al vanaf de geboorte kunnen identificeren, om bovengenoemde redenen. Dat betekent dat een kind een geldig, wettelijk identiteitsdocument moet kunnen laten zien op verzoek van een zorgverlener in het ziekenhuis. Er is maar een uitzondering op deze regel, namelijk voor pasgeborenen. Dan volstaat legitimatie van een ouder en de aanmelding van een baby bij geboorte (de zogenaamde ‘persoonslijst’ van de gemeente). Dit geldt tot 30 dagen na geboorte of zolang de baby op afdeling Neonatologie in behandeling is.

In de zorg geldt de identificatieplicht dus ook voor kinderen en geldt er geen leeftijdsgrens. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid.

Legitimatie voor asielzoekers en buitenlanders

Asielzoekers en buitenlanders hebben meestal geen BSN. Wel geldt voor hen dat zij zich moeten kunnen legitimeren bij elk bezoek aan het Flevoziekenhuis. Deze legitimatieplicht is onder meer noodzakelijk in verband met het declareren van de zorgkosten bij de verzekering.

Daarnaast gelden voor deze groepen mensen aparte regels:

 • Toeristen uit Europa moeten een European Health Insurance Card kunnen overleggen of direct hun behandeling betalen
 • Toeristen buiten Europa worden geacht hun behandeling direct te betalen
 • Asielzoekers moeten hun COA-pas kunnen overleggen
 • Illegalen wordt gevraagd een formulier in te vullen (beschikbaar via de debiteurenadministratie)