Om het verblijf en werken voor iedereen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten zijn en blijven, wordt van patiënten, bezoekers en medewerkers verwacht dat zij zich aan de omgangsregels houden, zoals gecommuniceerd op diverse plaatsen in het ziekenhuis:

omgangsregels

In ons ziekenhuis …

 • bent u welkom als patiënt of bezoeker tijdens de openingstijden
 • staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom aanwijzingen van het personeel op
 • gaan spoedgevallen voor – graag uw begrip (polikliniek)
 • geven wij geen informatie aan derden; dit loopt via de contactpersoon (verpleegafdeling)
 • zijn huisdieren niet toegestaan

Vragen wij u … (verpleegafdeling)

 • met maximaal twee personen de patiënt te bezoeken
 • uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken om het voor patiënten rustig te houden
 • binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten te ontzien. Dit geldt ook voor e-sigaretten
 • geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming
 • de familiekamer/hoek schoon en opgeruimd te houden

Vragen wij u … (polikliniek)

 • uw medewerking, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen
 • uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens uw contact met een hulpverlener
 • de wachtruimte schoon en opgeruimd te houden
 • binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten te ontzien
 • geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming

Uiteraard kunt u …

 • vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt
 • een ongewenste situatie met ons bespreken
 • koffie of thee bij mijnInfopunt of de poliklinieken halen

En geldt dat wij …

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan
 • de privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren
 • agressief gedrag niet accepteren
 • bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs en diefstal aangifte doen bij de politie

Helaas komt agressief gedrag van patiënten of bezoekers tegenover onze medewerkers steeds vaker voor. Dit accepteren wij niet. Wij geven officiële waarschuwingen en in uitzonderlijke gevallen zullen wij de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen en dus ook geen medische hulp meer verlenen (tenzij acute spoedhulp nodig is). Wij doen aangifte bij de politie als dat nodig is en wij verhalen de schade op de veroorzaker.

Lees verder over aanvullende afspraken om de toegankelijkheid van ons ziekenhuis voor iedereen mogelijk te maken.