Het Flevoziekenhuis biedt veilige patiëntenzorg. Wij doen er alles aan om uw behandeling en verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar ook ú kunt hieraan meehelpen! Doordat u met ons meekijkt en ons tijdig over uw eigen situatie vertelt, kunnen we mogelijke vergissingen voorkomen. Ook door met uw zorgverlener te bespreken wat u wilt en wat u bezighoudt, zodat wij zo mogelijk rekening kunnen houden met uw wensen en voorkeuren, als het gaat om een operatie, medicijnen of andere behandeling.

Bekijk ook onze folder: Uw veiligheid tijdens uw behandeling

Tips om uw behandeling of verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen

uw ervaring telt image poppetje

Bereid uw afspraken in het ziekenhuis goed voor

 • Heeft u zich al ingeschreven en geïdentificeerd?
 • Geef wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door (nieuwe huisarts, adres, ID, zorgverzekeraar).
 • Neem s.v.p. uw verwijsbrief of patiëntbericht met verwijsnummer van uw (huis)arts mee.
 • Bereid u voor op uw afspraak: zet uw vragen op papier. Wat is precies uw vraag en wat verwacht u van uw arts?
 • Neem iemand mee; twee horen/onthouden meer dan één. Als u graag geluidsopnames van uw gesprek in de spreekkamer wilt maken, is dat mogelijk als u dit vooraf met uw zorgverlener(s) bespreekt (conform onze omgangsregels).
 • Als u zich wil voorbereiden op uw afspraak met onafhankelijke informatie over uw aandoening, adviseren wij

Geef uw zorgverlener alle informatie

 • Vertel welke klachten u heeft, wanneer ze voorkomen en hoe lang al. Vertel hoe u zich voelt. Wees eerlijk.
 • Bereid informatie over uw gezondheidstoestand voor: allergieën, recente operaties, gewoontes, chronische ziekten of andere belangrijke informatie (schrijf het eventueel op).
 • Het is belangrijk dat uw zorgverlener en apotheek inzage in uw medicijngebruik hebben. U moet bij uw eigen apotheek toestemming geven om zorgverleners (zoals het Flevoziekenhuis)  inzage in uw medicatiegegevens te geven via www.ikgeeftoestemming.nl of bekijk het filmpje ‘Weet wat u slikt':

Wanneer u geen toestemming geeft, moet u zelf een actueel overzicht van uw medicatie meenemen. Deze is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Uw medische dossier wordt vertrouwelijk behandeld.

Bereid u voor op uw ingreep of onderzoek

 • Bespreek de voorbereidingen vooraf, zodat u weet wat u kunt verwachten.
 • Neem het verloop van uw ingreep of onderzoek door. Over veel ingrepen en onderzoeken bestaan folders; vraag hiernaar. Houd u aan de instructies!
 • Tijdens een onderzoek of ingreep wordt soms nogmaals om uw naam of geboortedatum gevraagd om persoonsverwisseling te voorkomen.
 • Bent u ouder dan 70 jaar en wordt u opgenomen? U heeft meer kans op geestelijke of fysieke achteruitgang tijdens uw ziekenhuisopname. Graag geven wij u tips op pdf onnodige achteruitgang te voorkomen (450 KB)
 • Lees ook onze tips om vallen te voorkomen

Kies samen de behandeling die bij u past

 • Vraag uitleg over uw ziekte of aandoening.
 • Vraag naar verschillende behandelingen.
 • Vraag naar voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. En wat is het einddoel?
 • Vraag – indien nodig – bedenktijd bij moeilijke beslissingen, zodat u er thuis rustig over kunt nadenken.
 • Zoek onafhankelijke informatie over uw ziekte.
 • Bedenk wat u zelf wilt.
 • Bespreek uw wensen met uw arts.
 • Kijk voor meer tips op: www.3goedevragen.nl of stel deze 3 vragen:
  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Maak samen een zorgplan bij een chronische ziekte

 • Vraag uw dokter naar het zorgplan.
 • Denk na over wat u wilt bereiken.
 • Maak een top 3.
 • Bespreek met uw dokter wat voor u belangrijk is.
 • Maak samen een actieplan.
 • Volg samen of u uw doelen haalt.

Geef aan als u iets niet begrijpt

 • Vraag door als iets niet duidelijk is of als u twijfelt.
 • Informeer naar de werking, risico’s en bijwerkingen van een onderzoek, behandeling of medicijnen.
 • Vat samen voor uw arts wat u ervan begrepen heeft.
 • Is uw folder of formulier niet duidelijk? Loop bij mijnInfopunt langs om deze met één van de medewerkers rustig door te nemen.

Volg instructies en adviezen goed op

 • Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling.
 • Voldoende eten, drinken en bewegen draagt bij aan uw herstel. Roken en alcohol vertragen uw genezing.
 • Vraag wat u wel of niet mag doen. Dit kan gaan over pijnstilling, koorts of complicaties, wondverzorging, eten, werken, sporten, seks en/of medicijnen.

Weet wat te doen

 • Vindt u dat u tegenstrijdige adviezen heeft gekregen? Heeft u pijn of een niet-pluis-gevoel? Laat dit dan weten.
 • Zien uw medicijnen er anders uit dan verwacht
  Vraag dit na.
 • Zorg dat u weet wanneer en waar u een (eventuele) vervolgafspraak heeft.
 • Vraag om een telefoonnummer voor als u op een later tijdstip vragen heeft.

Meer lezen over patiëntveiligheid?

Bovenstaande staat ook in onze folder: pdf Uw veiligheid tijdens uw behandeling (312 KB)

Daarnaast heeft de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) verschillende patiëntveiligheidskaarten beschikbaar gesteld, waarmee u zich kunt voorbereiden op uw afspraak:

Uw ideeën

Heeft u tips of adviezen over patiëntveiligheid, vul dan het laat-het-ons-weten-formulier in. Wij stellen het op prijs als u met ons meedenkt!