Werkt u met vee of bent u in (buitenlands) ziekenhuis geweest? Meld het!

Als u binnenkort u in het Flevoziekenhuis opgenomen wordt of een poliklinische behandeling op de verpleegafdeling krijgt, is het van belang voor het ziekenhuis (en uw medepatiënten) om te weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Wij zullen u dan een aantal vragen stellen, namelijk:

  1. Bent u bekend als drager van een resistente bacterie? (zoals MRSA of BRMO)
  2. Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere zorginstelling?   
  3. Heeft u contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens die bedrijfsmatig worden gehouden ten behoeve van de vleesindustrie of woont u op een bedrijf waar deze dieren bedrijfsmatig worden gehouden?
  4. Bent u huisgenoot en/of verzorger van een MRSA positieve patiënt?
  5. Woont u momenteel of bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
Deze vragen kunnen u gesteld worden:
  • Bij uw polikliniek als u moet worden opgenomen voor (dag)behandeling (direct of pas later gepland)
  • Bij uw polikliniek als u een poliklinische behandeling krijgt met ‘uitslapen (b.v. cataract behandeling) en/of op een verpleegafdeling komt voor een behandeling (b.v. kurenkamer)
  • Op de afdeling Spoedeisende hulp.

Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) of van andere Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO).
De aanwezigheid van een BRMO geeft bij gezonde mensen geen ziekteverschijnselen. Wanneer u weerstand is verminderd kan deze, net zoals bij andere bacteriën, infecties veroorzaken. Bacteriële infecties worden, indien nodig, behandeld met antibiotica. Als de infectie veroorzaakt wordt door een bijzonder resistente bacterie houdt dit in dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor één (of meer) van de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling. Een infectie is hierdoor moeilijker te behandelen.
MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een voorbeeld van een BRMO. De Staphylococcus Aureus is een normaal op de huid voorkomende bacterie. In het geval van MRSA is deze bacterie ongevoelig geworden voor de gangbare antibiotica.

Let op: Een controle hierop is 3 maanden geldig. Het kan zijn dat u voor een operatie opnieuw deze vragen gesteld krijgt.

Voor u zelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt voor het ziekenhuis daarom een groot probleem.

Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken met deze moeilijk te bestrijden bacterie, kunnen zo nodig maatregelen getroffen worden.