Zorgverzekeringen 2019

Voor 2019 heeft het Flevoziekenhuis met alle zorgverzekeraars contractafspraken gemaakt. Het gaat om: Zilveren Kruis, Multizorg VRZ, VGZ, CZ, Menzis, ASR, DSW en Caresq en alle merken die onder deze verzekeraars vallen. Het Flevoziekenhuis is ook in 2019 voor alle budgetpolissen geselecteerd. U kunt dus ongeacht uw zorgverzekering altijd bij het Flevoziekenhuis terecht.

Voor meer informatie over uw zorgverzekering, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als er voor u al een behandeling/operatie gepland staat of te verwachten is, kunt u bij het Verzekerdenpunt langsgaan of contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie, via telefoonnummer: (036) 868 88 96. Zij kunnen u informeren over de te verwachten kosten. Wat dit voor uw eigen risico betekent, kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar. 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Graag informeren wij u over de wijzigingen in de zorgverzekeringen sinds 1 januari van 2012 en wat dit voor u betekent. Dit doen wij slechts op hoofdlijnen vanwege de vele uitzonderingen en kanttekeningen. Het kan dus zijn dat er voor u andere regels van toepassing zijn.

De meeste zorg wordt vergoed

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Let wel: dit gebeurt alleen als het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar een contract hebben.

Patiënten met een budgetpolis kunnen in het Flevoziekenhuis terecht voor basiszorg. Alle basisverzekerde zorg voor alle Zilveren Kruis patiënten in 2017 wordt vergoed (m.u.v. het eigen risico). Ook voor alle Menzis patiënten geldt dat alle basisverzekerde zorg in het Flevoziekenhuis wordt vergoed.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben!

Een behandeling in het ziekenhuis kost vaak veel geld. Uw zorgverlener kan u een indicatie van de kosten geven, zodra u heeft besproken welk onderzoek of welke behandeling u gaat krijgen. Het is mogelijk dat de kosten wijzigen, wanneer blijkt dat uw behandeling aangepast moet worden.

Om te weten hoeveel u uiteindelijk door uw zorgverzekering vergoed krijgt, moet zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor de uiteindelijke vergoeding zijn de volgende punten van belang:

 1. Eigen risico: U heeft voor ziekenhuiszorg vanaf 1 januari 2016 een verplicht eigen risico van 385 euro.

  Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd het eerste deel van de ziektekosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Bij sommige polissen kunt u bovenop het verplicht eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Uw totale eigen risico kan daarmee oplopen tot maximaal € 885,= 

  Het eigen risico geldt niet bij:

  •    Zorg door de huisarts
  •    Zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
  •    Verloskundige zorg
  •    Kraamzorg
  •    Bruikleenartikelen
  •    Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
  •    De griepprik voor risicogroepen
  •    Preventieve ketenzorg (bijvoorbeeld diabetes behandelingen)
  •    Zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt

  Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te bellen. In Almere werken de huisartsenpost en de afdeling spoedeisende hulp samen in Spoedpost Almere. U wordt alleen naar de spoedeisende hulp verwezen als medisch specialistische zorg noodzakelijk is.
   
 2. Aanvullende verzekering & polisvoorwaarden: Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dit geldt onder andere voor zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie). U kunt hiervoor bij uw zorgverlener een prijsopgave vragen. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen en de rekening thuis gestuurd krijgt. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekerings- en polisvoorwaarden die ook per pakket kunnen verschillen (goedkoper of duurder aanvullend pakket). Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.
   
 3. Het contract tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar bepaalt de vergoeding voor de basiszorg: ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten contracten over de inkoop en kosten van de zorg die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Wanneer uw behandeling niet in het contract staat tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar, is het mogelijk dat u een eigen bijdrage hiervoor betaalt. Deze eigen bijdrage komt boven op het eigen risico. In de regel worden alle behandelingen die onder de basiszorg vallen, en door het ziekenhuis worden aangeboden, door alle zorgverzekeraars vergoed. Voor vragen over de dekking van uw zorgpolis, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
   
 4. Niet verzekerd (in Nederland): Als u niet bent verzekerd voor ziektekosten of in het buitenland woont, is het recht op medische zorg in Nederland niet vanzelfsprekend. Bent u niet verzekerd? U kunt dan terecht bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal over nadere informatie over uw zorgkosten en u kunt direct de verwachte kosten betalen. Voor niet-verzekerden gelden passantentarieven.

Samengevat: Uw zorgverlener kan u informeren over de verwachte behandeling. Met deze informatie kunt u bij het Verzekerdenpunt navraag doen over de indicatieve kosten van een behandeling en of u (een deel) zelf moet betalen. Om meer duidelijkheid over de uiteindelijke vergoeding van uw zorgvraag te krijgen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren dit te doen voordat u toestemt in een behandeling of operatie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Zorgrekening

Na de behandeling declareert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar hierover met het ziekenhuis heeft gemaakt (zie ook boven). Houd er rekening mee dat bij de vergoeding verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Sinds 1 juni 2014 is op nationaal niveau afgesproken dat u een duidelijkere zorgrekening ontvangt. Deze ‘zorgnota’ kunt u via de “mijn-omgeving” op de website van uw zorgverzekeraar inzien. Op de zorgnota vindt u, naast ingewikkelde codes, informatie over het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd. Over maximaal een jaar bevatten alle zorgnota’s de nieuwe informatie.
Sinds januari 2018 worden ook belconsulten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat u voor een herhaalbezoek niet meer in alle gevallen naar het ziekenhuis hoeft te komen. De arts spreekt met u af dat er een telefonisch consult plaatsvindt, in plaats van een consult in het ziekenhuis. Dit belconsult wordt vervolgens vastgelegd en gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten van een belconsult zijn hetzelfde als van een consult in het ziekenhuis.

Meer informatie over de zorgnota en zorgkosten kunt u lezen in de pdf Zorgnota brochure of op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Of bekijk deze animatiefilm met uitleg over hoe zorgkosten zijn opgebouwd.

Als u wilt weten hoe de zorgnota van het Flevoziekenhuis eruit ziet en wat erin staat, lees dan de samenvatting pdf Wat u weten moet over zorgkosten (586 KB) .

Belconsult

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook belconsulten gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Tot 1 januari was dit niet mogelijk.
Het is mogelijk dat u voor een herhaalbezoek niet meer in alle gevallen naar het ziekenhuis hoeft te komen. U kunt afspreken dat er een telefonisch consult plaatsvindt, in plaats van een consult in het ziekenhuis. Dit belconsult wordt vervolgens vastgelegd en gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten van een belconsult zijn hetzelfde als van een consult in het ziekenhuis .
Uw zorgverzekeraar kan deze zorgkosten inhouden op uw eigen risico. Of een belconsult voor u extra kosten betekent hangt af van uw situatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Omdat de kosten en de vergoeding van ziekenhuiszorg zo ingewikkeld zijn, hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. Kijk op Zorgkosten: vraag en antwoord.

Stel een vraag over uw rekening

Heeft u een persoonlijke vraag over de (te verwachten) kosten uw zorgkosten of een opmerking over uw rekening? Via dit formulier kunt u om informatie of een reactie vragen van een van onze medewerkers. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen. U belt dan met telefoonnummer 036 - 868 88 96. U krijgt dan een keuze menu. Het is handig als u uw papieren van de verzekering en het ziekenhuis bij de hand heeft.

Ga naar het formulier voor vragen over de kosten van uw behandeling

Verzekerdenpunt

Bent u niet verzekerd? Of wordt een bepaalde behandeling niet door uw verzekeringspolis gedekt? Dan kunt u vooraf bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal terecht voor nadere informatie over uw zorgkosten en kunt u direct de verwachte kosten betalen (pin).

Lees verder waarvoor u nog meer terecht kunt bij het Verzekerdenpunt.

Wat kunt u zelf doen?

Wees goed voorbereid als u een afspraak in het ziekenhuis heeft. Bekijk onze checklist.